COMUNICAT  Nr. 12 din 05.06.2017

În ziua de 30 mai 2017 s-a desfășurat, la Palatul Cercului Militar Național, din București, simpozionul dedicat aniversării Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza” la împlinirea a 92 de ani de atestare istorică şi 27 de ani de atestare juridică precum şi la 7 ani de la instituirea ZILEI REZERVISTULUI MILITAR, sărbătoare înscrisă în Calendarul  tradiţiilor militare româneşti.

La  activitate au participat: membrii Biroului Permanent Central, Aparatului său  de lucru și a Comisiei statutare,  președinții Filialelor de Sector din municipiului București și ai județelor Ilfov şi Giurgiu însoțiți de membri ai filialelor, parte din membri Grupului de Consilieri  Seniori, președinții Filialelor Afiliate la A.N.C.M.R.R. (medici și farmaciști, chimie, geniu, căi ferate și ofițerilor disponibilizați).

Activitatea a fost onorată de prezenţa domnilor : Secretar  de Stat Nicolae NASTA – șeful Departamentului Relația cu Parlamentul și Informare Publică şi domnul gl.mr.dr. Paul HURMUZ- locțiitorul șefului Departamentului Politici de Apărare și Planificare din M.Ap.N.; domnul gl. mr. Nicolae  LUPULESCU – șeful grupului de consilieri  şi d-l. col. Alexandru ADOMNICĂI – șef Serviciu  în Direcția Personal Mobilizare din S.M.G.; domnul Marius GHINCEA –  prefectul judeţului Ilfov; președinții Asociațiilor similare din Sistemul de  Ordine  Publică și Siguranță Națională; domnul gl. mr. medic prof. univ. dr. Dan – Liviu MISCHIANU – șeful Clinicii de Urologie din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol Davila” – București; domnul Ion POPA- preşedintele Organizației Pensionarilor Social – Democrați din România;

În cadrul Simpozionului au fost prezentate comunicările:

  • Semnificația istorică a sărbătoririi Zilei Rezerviștilor  Militari” și a Zilei Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – prezentată de președintele Asociației – domnul  (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU;
  • Implementarea Serviciului Militar în calitatea de rezervist voluntar, prezentată de domnul col. Alexandru ADOMNICĂI – șef Serviciu în Direcția Personal Mobilizare din S.M.G.;
  • Stadiul actual al evoluțiilor de integrare a Armatei Române în cerințele strategice aliate, prezentată de domnul gl. mr. dr. Paul HURMUZ, locțiitorul șefului Departamentului Politici de Apărare și Planificare din  Ap.N.;

Cu această ocazie au fost prezentate mesaje de salut din partea  ministrului Apărării Naţionale, şefului Statului Major General, rectorului U.N.Ap., A.N.C.M.R.R. din M.A.I., A.C.M.R.R. din S.R.I., S.P.P., S.I.E., S.T.S., D.Gi.P.I., Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Organizației Pensionarilor Social -Democrați din România.

Preşedintele A.N.C.M.R.R. a adresat cuvinte de mulţumire Structurilor de specialitate din M.Ap.N., S.M.G., Comandamentului Logistic Întrunit, Cercului Militar Naţional,  Complexului Sportiv Tei, Filialei A.N.C.M.R.R. a judeţului Ilfov, precum și directorului Societății Comerciale „STIMPEX” – dl.col.(r) Marcel ISTRATE, sponsorul reuniunii, pentru sprijinul acordat în organizarea reuniunii şi a transmis urări de sănătate tuturor rezerviştilor militari.

Activitatea dedicată Zilei Rezervistului Militar s-a încheiat cu un moment de socializare la Complexul  Sportiv Tei al Ministerului Apărării Naționale.

 

LA  MULŢI  ANI   ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE A  CADRELOR  MILITARE  ÎN  REZERVĂ  ŞI  ÎN  RETRAGERE !

LA  MULŢI  ANI   REZERVIŞTI  MILITARI !

 

 BIROUL  PERMANENT CENTRAL

COMUNICAT Nr

Semnificația istorică a sărbătoririi „Zilei Rezerviștilor Militari” și a „Zilei Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

mesajul sefului SMG

mesajul ACMRR din SRI

mesajul ACMRR din SPP

mesajul ANCMRR din MAI

IMG_8993 IMG_9035 IMG_9049 IMG_9061 IMG_9062 IMG_9067 IMG_9075 IMG_9097

 

Previous Article
Next Article