COMUNICAT Nr.13/ 23.06.2015

Este bine cunoscută preocuparea constantă a conducerii ANCMRR de a asigura un climat optim, normal al activităţilor filialelor noastre judeţene, în mod deosebit cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale.

Una din formele de realizare a acestui deziderat îl constituie şi prezenţa unor membrii ai Biroului Permanent Central la câte o adunare generală a unei filiale judeţene cu invitarea unor preşedinţi de filiale din zona respectivă.

În sensul celor de mai sus, vă informăm că la data de 11.06.2015 un număr de 5 membrii ai BPC (Gl.(r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu-preşedintele ANCMRR, Gl.lt.(r) Dumitrescu Victor-primvice preşedinte, Gl.Mr.(r) Vlăşceanu Radu-vicepreşedinte, Gl.Mr.(r) Buciuman Marian-vicepreşedinte, Gl.Bg.(r) Creţu Gheorghe-vicepreşedinte) şi col.(r) Negoiţă Traian-şef serviciu secretariat, au participat la Adunarea Generală a Filialei Judeţene Cluj. La această activitate au fost invitaţi şi un număr de 10 preşedinţi din filialele judeţene Alba, Bihor, Bistriţa, Covasna, Harghita, Maramureş, Satu Mare, Mureş, Sălaj şi Sibiu.

Ca şi la întâlnirile anterioare care au avut loc la Constanţa, Târgu Jiu şi Galaţi, desfăşurate la iniţiativa preşedintelui ANCMRR, Gl.(r) prof.univ.dr.Mihai Iliescu, şi de această dată activitatea a fost deosebit de utilă şi interesantă, prin schimbul de experienţă dintre participanţi cu referire la modul de pregătire şi desfăşurare a unei adunări generale de filială.

Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a fost condusă de preşedintele filialei, colonel (r) Traşcă Ion, care prin „Raportul de activitate” a prezentat o foarte bună analiză, având permanent în atenţie obiectivele propuse, modul de abordare a unor probleme cu respectarea prevederilor Statutului ANCMRR.

La discuţii, schimbul de experienţă şi-a dovedit utilitatea, preşedinţii de filiale invitaţi apreciînd modul de desfăşurare a adunării generale şi venind, totodată cu o serie de precizări, soluţii şi sugestii rezultate din adunările generale ale acestora.

Din partea membrilor BPC prezenţi la adunare una din problemele deosebite ridicată a fost aceea a accesării fondurilor europene. În această idee a fost apreciată Filiala Judeţeană Cluj care are deja în desfăşurare un astfel de program cu spitalul Militar din Cluj, făcând, totodată apel şi la celelalte filiale să se angajeze în accesarea de fonduri europene având o serie de posibilităţi, mai ales pe plan local.

La încheierea acestei activităţi, preşedintele ANCMRR, Gl.(r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu, a apreciat că a fost o reuşită deosebită, realizându-se un schimb de experienţă eficient între preşedinţii filialelor prezente şi că activităţi de acest gen este necesar să se organizeze şi în continuare fiind deosebit de benefice atât pentru menţinerea, în continuare, a unor filiale judeţene puternice cât şi a unui contact permanent între conducerea ANCMRR şi filiale.

Purtător de cuvânt al ANCMRR

Gl.mr.(r) //  Victor CONSTANDA//

Comunicat 13 din 23.06.2015

DSC02007 DSC02008 DSC02055 DSC02078 DSC02084 DSC02085 DSC02093

Previous Article
Next Article