FORUM  SNAOPSN

COMUNICAT    din 25.09.2020

Domnilor președinti,

AORR a analizat, prin membri săi care se ocupă de problemele nostre juridice si nu numai, problemele generate de acțiunile Casei Sectoriale de Pensii  si prezintă urmatoarele aspecte:

  1. Nemulțumirile pensionarilor militari au fost generate de urmatoarele aspecte constatate a fi reale de catre Curtea de Conturi:

– lipsa precizărilor concrete privind modul de determinare si algoritmul de calcul al pensiei actualizate;

– utilizarea unei metodologii de calcul incomplete si eronate;

– determinarea unor valori mai mici ale pensiilor actualizate;

– neincluderea unor sume in cuantumul pensiei actualizate;

– incalcarea voinței Legiuitorului de a majora pensiile militarilor prin acte subsecvente Legii nr.223/2015 și interpretări greșite si  restrictive ale textelor de lege care au condus la situații paradoxale;

– abordări diferite la cele 3 Case Sectoriale de Pensii privind modul de calcul al actualizării;

– încălcarea drepturilor câștigate anterior actualizării;

– extragerea echivalentului sumei obținute prin indexarea realizată în anul 2016  fără nici un temei legal;

– obstrucționarea Justiției și  inducerea în eroare a Instanțelor  prin intâmpinări in care s-a susținut, fără fundament juridic, caracterul temporar al majorării de 5% prevăzut de art.14 alin.2 al OUG 57/2015, respectiv valabilitatea majorării numai în anul 2016;

  1. Rămâne ca Justiția să valideze constatările Curții de Conturi și să clarifice modul de operare al art.30/legea nr.223/2015, respectiv plafonarea de 85% vizând baza de calcul,  față de sumele acordate de Legiuitor cu titlu de indexări anuale. pentru compensarea creșterilor de prețuri, respectiv a inflației. și care nu au nici o legătură cu elementele constitutive ale bazei de calcul.

Rog să prezentați aceste aspect si mebrilor structurilor asociative pe care le conduceți, in vederea pregătirii acțiunilor viitoare.

Țin să mulțumesc celor care au avut această inițiativă și aștept, cu nerăbdare , și altele de acest gen.

PRESEDINTELE FORUMULUI  SAOPSN

Cu respect,  Col.(rtr) // Marian TUDOR//

COMUNICAT FORUM SAOPS din 25

 

Previous Article
Next Article