COMUNICAT FORUM 15.10.2020

    

În conformitate cu cele convenite la întâlnirea din data de 22.09.2020 a Asociațiilor membre ale Forumului din MApN cu conducerea Ministerului Apărării Naționale, la inițiativa ROMIL, filiala Craiova, prin mijlocirea senatorului de Dolj – Radu Preda, în data de 13.10. 2020, a avut loc o întâlnire între membrii ai conducerii ROMIL și Asociației Pro Concordia și domnul deputat Radu Babuș, vicepreședintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Discuțiile s-au purtat cu preponderență pe subiectul proiectului PLX 199. Au fost discutate aspectele ridicate și la întâlnirea cu ministrul Ciucă, și anume nemulțumirile privind amendamentele introduse de MApN prin care legea reparatorie s-a transformat în lege punitivă, printre care:

         –  Anularea indexărilor în procesul actualizării, propusă la art. 591(3);

         – Amânarea actualizării și recalculării la un termen nedefinit, practic sinonim anulării acestor procese, prin art. 591(1) și 1102;

         – Anularea perioadelor de muncă, (deci diminuarea pensiei) din activitatea pensionarilor militari, neincluzându-le în vechimea de muncă, prin sintagma „vechimii în serviciu” de la art. 1101(3), această prevedere fiind discriminatorie atât comparativ cu perioadele de muncă anterioare carierei militare cât și cu sistemul L-263 care admite vechimea în armată la calculul pensiei civile;

         – Neclaritățile de la art.591, 1102, și 1101(2) care dau naștere la interpretări și aplicări înșelătoare care în loc să repare, distrug L-223/2015.

         – Acordă, neconstituțional, ministerelor, dreptul de a completa și modifica legea, prin prevederile art1101(6) care menționează că „Procedura de calcul al cuantumului minim, brut şi net, prevăzute la alin.(2) – (5), și termenul de emitere a deciziei de acordare a acestor cuantumuri se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor..”;

         – Diminuarea cuantumului pensiei prin modificarea modului de calcul a perioadei lipsă la vechimea standard de 25 de ani, așa cum prevede art. 1101(4).

           În cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că există neclarități și aspecte neconforme, incorecte chiar, în conținutul formei actuale de proiect care trebuiesc modificate în cadrul discuțiilor ce vor avea loc în Comisia pentru Apărare și apoi mai departe. A fost înaintată domnului deputat o variantă de proiect, care mai fusese înaintată spre studiu și punct de vedere atât Asociațiilor membre ale Forumului cât și membrilor comisiilor care urmează să înainteze raportul comun, proiect pe care domnul vicepreședinte a promis că îl va analiza cu seriozitate și susține în vederea reparării celor semnalate.

             S-a convenit menținerea legăturii și informarea reciprocă în ceea ce privește traiectul PLX 199/2019.

Președintele FORUMULUI

Col.(rtr.) // Marian TUDOR //

Previous Article
Next Article