COMUNICAT DE PRESĂ 

ROMÂNIA                                                                                                        NECLASIFICAT   –

MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                              Exemplarul unic

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 

Începând cu data de 01.01.2019, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei, de 1,3%, indicator înscris în Comunicatul de presă al prețurilor de consum nr. 17 din data 12.01.2018, postat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro). Menționăm că la data de 01.01.2019, indicatorul definitiv cunoscut al ratei medii anuale a inflaţiei a fost de 1,3% și reprezintă Rata medie a prețurilor de consum în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, față de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016) calculată pe baza indicelui prețurilor de consum (IPC). Conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului   nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, „pensiile militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la această dată şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică”. 

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale 

 Comunicat pensii militare privind indexare 01.01.2019

 

Previous Article
Next Article