COMUNICAT Nr 19 din 13.12.2018

Stimaţi camarazi,

În spiritul şi litera Acordului-Cadru, convenit la 28 iunie 2017,  preşedinţii structurilor asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (Părţi la Acordul-Cadru) au desfăşurat, la data de 13 decembrie 2018, Consfătuirea de lucru pentru „Analiza stadiului și evaluarea îndeplinirii obiectivelor acordului şi a activităților din Planul de Acțiune Comună pe anul 2018”.

Pe agenda de lucru a consfătuirii  au mai figurat: aprobarea Planului de Acţiune Comună pe 2019 ; aprobarea mesajului consfătuirii; modificarea prevederilor Acordului – Cadru  cu două Acte adiţionale şi unele aspecte de ordin intern pentru buna funcţionare a acordului.

Documentul de analiză scoate în evidenţă  că „perioada analizată o putem caracteriza, în sinteză, ca una complexă, densă din punct de vedere al acțiunilor, demersurilor și luărilor de poziții ale structurilor asociative, Părţi ale Acordului-Cadru” şi  că,  “rezultatele nu sunt pe măsura acestor eforturi, ceea ce ne conduce la concluzia că trebuie regândită strategia de abordare a decidentului politic pe problemele ce ne privesc”.

Din acest motiv Consfătuirea  susţine o abordare a problematicii rezerviștilor militari de pe un plan de complexitate superior, având unele coordonate ce vor fi dezvoltate într-un MANIFEST PROGRAM  care să fie  difuzat fiecărui factor de decizie, colectiv și individual, cu  responsabilităţi pe linia Rezervei.

Planul de Acţiune Comună, aprobat pentru anul 2019, păstrează ca o conduită principală de acţiune: analiza, elaborarea propunerilor și transmiterea la autoritățile competente a  amendamentelor privind legislația și proiectele de acte normative,  cu relevanță pentru interesele comune, aflate în dezbatere parlamentară şi stabilirea elementelor necesare privind coordonarea și participarea structurilor asociative Părți, la diverse forme de influenţare a demersului legislativ.

Mesajul Consfătuirii (prezentat alăturat) cheamă la unitate de acţiune a tuturor rezerviştilor în scopul promovării intereselor şi pentru prezervarea drepturilor legal dobândite. În acest sens, Mesajul  reiterează cu pregnanţă că „există, deci, o bază solidă de aprofundare şi dezvoltare a colaborării viitoare între asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor, benefică atât pentru societatea noastră cât şi pentru rezerviştii  care şi-au pus viaţa în slujba apărării şi dezvoltării României. Să facem în aşa fel încât decidenţii politici să înţeleagă mai bine că între componenta activă şi Rezerva sa trebuie să fie o sinergie funcţională care să reprezinte, conform învăţămintelor istoriei naţionale, forţa capacităţii de apărare a ţării în noul context geopolitic şi geostrategic”.

Preşedinţii structurilor asociative întruniţi în Consfătuirea de Lucru au   aprobat aderarea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” ca  Parte a Acordului-Cadru al structurilor asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și Actul adițional, întrunindu-se cerințele prevăzute în art. 7 al Acordului.

Al doilea Act adiţional reglementează modalitatea de exercitare a preşedinţiei executive, pe perioada unui an calendaristic, a structurilor noastre asociative, respectiv completarea Art.6 al Acordului. Această modificare fiind un element de funcţionare a Acordului-Cadru care nu a avut reglementare în cadrul acestuia şi prin aceasta, realizându-se o mai mare responsabilizare a structurii asociative deţinătoare a preşedinţiei.

Pentru asigurarea mecanismelor funcţionale ale Acordului, Consfătuirea a aprobat ca preşedinţia executivă a Grupului de Lucru al structurilor asociative SNAOPSN să fie exercitată de către ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” iar preşedinţia structurilor noastre asociative, pe anul 2019, sa fie exercitată de cărte  ANCMRR din Ministerul Afacerilor Interne.

Rugăm filialele judeţene şi de sector ca Planul de Acţiune Comună pe anul 2019 (prezentat alăturat), să fie armonizat şi materializat  la nivel teritorial cu filialele/sucursalele structurilor asociative Părţi la Acord.

PREŞEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

General-locotenent (r) //  Neculai BĂHNĂREANU  //

COMUNICAT Nr.19 din13.12.2018

MESAJUL structurilor 2018 final

PLAN DE ACȚIUNE COMUNĂ 2019

 

 

 

Previous Article
Next Article