COMUNICAT 11.04.2013

Luând cunoştinţă de materialul intitulat „Unitate în diversitate……Soluţia impusă de lupii tineri din ANCMRR”, am constatat următoarele :

        În primul rând, autorul dovedeşte  că nu cunoaşte ce înseamnă „unitate în diversitate”.

Dorind să impună ca necesitate „Unirea” cadrelor militare în rezervă (retragere), autorul face de la început o delimitare între „seniori” şi „lupii tineri”. Nu ştiu pe ce criterii face această diferenţiere (poate numai după vârstă), dar încercând să spună „unire”, dimpotrivă, incită la dezbinare, la înlăturarea aşa zişilor „seniori”.

        Autorul atribuie acestora „calităţi” de „umiliţi”, generaţie de 7 clase”, „minţi atrofiate” „stalinişti”. Cum poate propune o unire în aceste condiţii ? Care este scopul articolului ? Poate numai de a lăuda atitudinea „vehementă” a „lupilor tineri” – „elite autentice”(cum singur se laudă  ca făcând parte dintre aceştia) ?.

Lăsând la o parte faptul că structura organizatorică pe care o reprezintă şi o laudă atâta (S.C.M.D)  este contrară legilor ţării (vezi Decizia Curţii Constituţionale 469/2003 şi Legea 62/2011 art.3) trebuie arătat că autorul, fiind şi membru al ANCMRR dovedeşte clar că nu cunoaşte şi nu respectă prevederile Statutului acestei Asociaţii.

Prin toate acuzaţiile  nedocumentate şi prost argumentate pe care le face la adresa ANCMRR, a dovedit că nu cunoaşte sau nu vrea să recunoască, tot ce a făcut această Asociaţie în ultimii trei ani pentru apărarea intereselor pensionarilor militari. Autorul doreşte numai să laude „atitudinea vehementă” a unor membri (lupi tineri) care au reuşit să dezorganizeze desfăşurarea unei adunări generale a unei filiale judeţene.

Atitudine vehementă la ce ? La nesocotirea unei hotărâri statutare a organului conducător, Consiliul Director.

Constatând că în ultimii ani ANCMRR a început să sufere o serie de atacuri nejustificate din partea unor persoane din alte structuri asociative, pentru a se apăra şi a evita ca aceste persoane să pătrundă în organele sale de conducere (de unde ar atrage mai uşor adepţi ale ideilor lor), în mod preventiv, Asociaţia a limitat această posibilitate prin prevederea adoptată în şedinţa din 11 – 12 oct.2012 a Consiliului Director.

Hotărârea a fost adoptată statutar la 12 oct.2012.

Până astăzi nimeni , nici o filială nu a zis nimic.  Hotărârea este deci obligatorie pentru toţi membrii Asociaţiei conform Statutului (art.17) (3)  şi 66).

Autorul laudă atitudinea huliganică a acelor membri (20-30) care prin vociferări, strigăte puternice, ameninţări, jigniri, au gonit invitaţii la adunare şi au denaturat buna ei desfăşurare,  nesocotind prevederile acelei hotărâri pe care au considerat-o ca o „găselniţă”, o „circulară a profesorului”.

Prin această atitudine destabilizatoare, acei membri au dovenit că prevederea Consiliului Direcor este cu atât mai justificată şi necesară atunci când chiar proprii membri, din interior, încearcă să lovească în unitate şi în buna desfăşurare a vieţii structurii noastre organizatorice.

Consider că manifestări de acest gen, stil suporteri de fotbal (de altfel şi apelativul folosit), nu sunt compatibile cu normele de conportament civic, cu aspiraţiile categoriei noastre sociale şi cu imperativele devizei Asociaţiei din care facem parte.

Cum putem să judecăm altfel aprecierile autorului la adresa unor oameni politici ca ,,de joasă factură morală” sau a invitaţilor de la acea adunare generală, ca fiind de ,,nivelul trei sau patru”?

Jignind şi bălăcărind în stânga şi în dreapta, aceasta este metoda de a vă face cunoscute doleanţele şi singura metodă de ,,luptă”, pentru a vă apăra drepturile ?

Acestea sunt singurele argumente cu care propăvăduiţi nevoia de ,,schimbare”, de ,,dreptate şi adevăr” ?

Vă rugăm să reflectaţi.

Gl.Bg.(r) GÂRLEA GHEORGHE

Preşedintele Comisiei de Analiză a

Respectării Prevederilor Statutare din

            A.N.C.M.R.R.

 

Previous Article
Next Article