COMUNICAT adresat filialelor și subfilialelor ANCMRR

Persoană de contact : Gl.bg.(r) Constanda Victor

La data de 21.03.2013 s-a semnat un Acord de Colaborare şi Parteneriat între Primăria Sectorului 2 Bucureşti şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR).

Din partea Primăriei Sectorului 2 Acordul a fost semnat de Domnul Neculai ONŢANU primar şi Doamna Mariana GEORGESCU, director Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale, iar din partea A.N.C.M.R.R. de către Domnul Gl.(r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU, preşedintele  A.N.C.M.R.R. şi Domnul C-dor Ion ILIESCU, preşedintele Filialei Sector 2 a A.N.C.M.R.R.

Semnatarii Acordului de Colaborare şi Parteneriat urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor sociale de informare şi consiliere a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, printr-o mai largă şi diversificată comunicare între instituţiile administrative publice locale din Sectorul 2 şi membri A.N.C.M.R.R. domiciliaţi în acest sector, crearea de condiţii decente de protecţie socială a persoanelor vârstnice – cadre militare în rezervă şi în retragere şi membrii familiilor acestora – cu domiciliul în Sectorul 2 precum şi atragerea unui număr mai mare de cadre militare în rezervă şi în retragere la acţiuni şi măsuri administrative, gospodăreşti şi edilitare în folosul cetăţenilor Sectorului 2.

Primăria Sectorului 2 sprijină promovarea drepturilor omului, respectarea libertăţilor fundamentale şi a demnităţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere din sector, prin asigurarea unui climat de viaţă corespunzător standardelor europene, susţinerea de politici coerente în domeniul calităţii vieţii membrilor Filialei Sector 2 a A.N.C.M.R.R. precum şi cel logistic pentru locaţii/spaţii, dotări tehnico-materiale, utilităţi necesare organelor de conducere ale filialelor sectoarelor Municipiului Bucureşti.

Prin semnarea acestui Acord de Colaborare şi Parteneriat A.N.C.M.R.R. va colabora cu structurile administrative locale de pe teritoriul Sectorului 2 Bucureşti pentru facilitarea comunicării acestora cu cadrele militare în rezervă şi în retragere din Sectorul 2, participarea cu sugestii, propuneri şi măsuri de îmbunătăţire a administrării şi gestionării treburilor publice locale, susţinerea şi promovarea unor proiecte de acte normative şi acţiuni pe plan local de constituire a unor structuri instituţionale de interes comunitar propuse de Primăria Sectorului 2 în domeniul asistenţei socio-medicale, recuperării medicale şi recreerii,  etc, organizarea de acţiuni comune pentru cultivarea tradiţiilor poporului şi armatei române, propagarea imaginii armatei şi a A.N.C.M.R.R. în societate, comemorarea unor evenimente şi personalităţi istorice şi militare ale României şi Armatei.

Departamentul Comunicare

Previous Article
Next Article