Către INSTITUŢIA AVOCATULUI POPORULUI

 

–  Domnului prof.dr.IOAN MORARU –

Urmare la nr.729 din 26.08.2009 :

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  ,,Alexandru Ioan Cuza” ANALIZÂND CU DEOSEBITĂ ATENŢIE, SITUAŢIA PENSIILOR MILITARE, mai ales după promulgarea de către Preşedintele României la data de 29.06.2010 a ,,LEGII PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL PENSIILOR”, a remarcat faptul că cei peste 80.000 de pensionari militari aflaţi în evidenţa noastră, sunt discriminaţi, statutul acestora fiind considerat atât de Guvernul României, cât şi de Curtea Constituţională a României ca fiind inferior pensionarilor care provin din magistratură şi alte structuri jurisdicţionale.

Pentru aceasta A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”, în baza art.51 al (2) din Constituţia României, va solicita sprijinul în invocarea excepţiei de neconstituţionalitate direct de către Dumneavoastră, în conformitate cu art.58, 59 şi 146 pct.d) din Constituţie, a următoarelor articole din legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor după cum urmează : art.1 pct a), art. 2 al.(1) la (4), art.3 şi art.5, faţă de art.44 al (1), art.47 al (1) şi (2), art.54 şi 55 al.(2), precum şi art. 136 al.(5), din Constituţia României ed.2003.

Vă adresăm această petiţie mai ales după ce am luat la cunoştinţă de MOTIVAŢIA DECIZIILOR CURŢII privind măsurile de austeritate, motivaţie care începe cu următoarea remarcă şi anume : ,,Dreptul constituţional la pensie nu poate fi afectat de proasta gestionare a bugetului respective, de către stat”. Judecătorii curţii au stabilit ca ,,dreptul la pensie este un drept preconstituit ,” încă                             din perioada activă a vieţii individului, care se naşte din obligaţia statului, ca în perioada pasivă a vieţii individului, să ii plătească o pensie al cărui cuantum să fie guvernat de principiul contribuitivităţii  şi referindu-ne la pensiile militare putem afirma că cele două obligaţii ale statului, aceea de a vărsa lunar o parte din impozitul perceput pe venitul militarului (solda) la bugetul asigurărilor sociale, precum şi obligaţia ca după încetarea activităţii cadrului militar să-i plătească o pensie lunară echivalentă acestei contribuţii, au fost îndeplinite.

Este însă idubitabil faptul că judecătorii curţii, îşi apără casta făcând o discriminare evidentă între magistraţi şi alte categorii profesionale care ca şi  magistraţii trebuie să aplice principiul independenţei profesionale, SĂ-ŞI PĂSTREZE LEGEA ORGANICĂ PRIN CARE LI SE ASIGURĂ DREPTURILE DE PENSIE. Mai mult considerăm că menţinerea PENSIONARILOR MILITARI ÎN REZERVA ARMATEI ROMÂNE SUB JURĂMÂNT SOLEMN CREAZĂ OBLIGAŢII ATÂT PENTRU STAT CÂT ŞI PENTRU REZERVISTUL PENSIONAR.

JURĂMÂNTUL FAŢĂ DE PATRIE RESPECTAT PÂNĂ LA MOARTE, OBLIGĂ STATUL ROMÂN SĂ ACORDE PENSIONARILOR MILITARI UN STATUT APARTE, CARE SĂ CREEZE ÎN RÂNDUL CADRELOR ACTIVE, O LEGĂTURĂ ŞI MAI STRÂNSĂ ÎNTRE MILITAR, PATRIE, DATORIE ŞI ONOARE.

Dacă în fapt nu se petrece astfel, nu se asigură cadrelor militare un trai decent după încetarea activităţii sub arme, înseamnă că jertfele supreme a sutelor de mii de români aflaţi sub drapelul patriei, în ultimile patru războaie de întregire şi de păstrare  a integrităţii Rmâniei au fost inutile, înseamnă ca jertfele de sânge din teatrele de operaţiuni militare, făcute pentru înălţarea drapelului României alături de drapelele statelor democratice pentru combaterea terorismului sunt inutile.

Încă odată în încheiere reiterăm rugămintea de a aplica prevederile constituţionale care va confera dreptul

SĂ INVOCAŢI EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONA-LITATE a Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul

pensiilor, şi să trimiteţi legea Curţii constituţionale a României pentru analiză şi pronunţare.

CU DEOSEBITĂ STIMĂ

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”

General (r)   Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

 

Previous Article
Next Article