COMUNICAT Nr. 8 DIN 02.06.2016

În ziua de 31 mai 2016 s-a desfășurat, la Cercului Militar Național, reuniunea dedicată sărbătoririi împlinirii a 6 ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar și 26 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza”. La această activitate au participat: membrii Biroului Permanent Central, Aparatului său  de lucru și a Comisiilor statutare;  președinții filialelor A.N.C.M.R.R. ai sectoarelor municipiului București și a județului Ilfov, însoțiți de membrii ai filialelor; parte din membrii Grupului Consilierilor Seniori; președinții filialelor afiliate (medici și farmaciști, chimie, geniu, căi ferate și ofițerilor disponibilizați) la ANCMRR; președinții asociațiilor similare din Sistemul de  Ordine  Publică și Siguranță Națională, Asociația Națională a Veteranilor de Război, Cultul Eroilor “Regina Maria”,  Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere.

Au răspuns invitaţiei  personalități din Structurile Centrale: din partea Preşedenţiei domnul gl.mr.dr. Mihai ŞOMORDOLEA –Secretar Consiliul Suprem de Apărare; din partea S.M.G. contraamiral  Cătălin-Silviu  DUMISTRĂCEL – locțiitor pentru resurse; din partea Bisericii Ortodoxe Române – Preacucernicul Părinte Constantin TANU, inspector general şi Şef al Secţiei de Asistenţă religioasă din armată; reprezentanţi ai categoriilor de forţe ale armatei; vicepreşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinte al Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România, domnul Nedelcu  PREDA.

În debutul activităţilor a fost intonat, vocal şi instrumental, Imnul Național   al României,  urmat de Cuvântul de deschidere al   Președintelui Asociației – dl. gl. (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU şi un moment de reculegere în memoria tuturor eroilor români şi camarazilor membri A.N.C.M.R.R. trecuţi la cele vejnice,  pe fundalul sonor al semnalului ”STINGEREA”.

A urmat prezentarea mesajelor de felicitare:

Au mai fost transmise mesaje de felicitare din partea Asociației Națională a Veteranilor de Război, Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucureşt, Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi Retragere.

A urmat  prezentarea de către domnul gl.bg.(r)dr. Gheorghe Crețu, vicepreşedinte A.N.C.M.R.R.,  a comunicării „Ziua Rezervistului Militar și Ziua A.N.C.R.R. două sărbători de suflet ale Asociației noastre” și a comunicării  „Marea Neagră în contextul  geopolitic actual ” de către  domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu. În cadrul Reuniunii a fost lansată cartea  „Dosarul Revoluției Adevăr despre minciuni” de către autorul acesteia domnul general mr. (r) magistrat Dan IOAN.

În încheiere, preşedintele ANCMRR a adresat cuvinte de mulţumire pentru sprijinul acordat în organizarea reuniunii Structurilor de specialitate din M.Ap.N., Comandamentul Logistic Întrunit, Cercul Militar Naţional,  Complexul Sportiv Tei, Ansamblul Artistic al Armatei, Inspectoratul Muzicilor Militare, Filiala A.N.C.M.R.R. a judeţului Ilfov şi a transmis urări de sănătate tuturor rezerviştilor militari.

Activitatea dedicată Zilei Rezervistului Militar s-a încheiat cu o masă festivă și spectacol  artistic dat de o Formație a  Ansamblului Artistic al  Armatei în cinstea zilei de 31 Mai , în locația  Complexul Sportiv Tei al Ministerului Apărării Naționale.

LA  MULŢI  ANI   REZERVIŞTI  MILITARI !

  BIROUL  PERMANENT CENTRAL

Comunicat nr. 8

Mulțumim pentru fotografii domnului Marian  GAVRILĂ – fotograf ANCMRR

_BANNER ancmrr 2016 _MG_3065 _MG_3080 _MG_3092 _MG_3096 _MG_3121 _MG_3130 _MG_3138 _MG_3141 _MG_3163 _MG_3164 _MG_3173

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article