ȘEDINȚĂ DE LUCRU

În ziua de 16.12.2014 a avut loc ședința de lucru lărgită a A.N.C.M.R.R.   la care au participat membrii Biroului Permanent Central, membrii Comisiilor Statutare și membrii Aparatului de lucru,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea și aprobarea „Planului cu principalele activități pe anul 2015” și a Planului special privind organizarea, pregătirea și desfășurarea aniversării Zilei Rezervistului Militar și a Zilei A.N.C.M.R.R. – 31 Mai 2015” – a prezentat gl.mr.(r) dr. Ion GANEA;
  2. Prezentarea și aprobarea „Programului cu măsurile organizatorice necesar a fi luate pentru sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române-24 Ianuarie 2015 -” a prezentat gl.mr.(r) ing. Vasile DOMNU;
  3. Informare privind problematica accesării de fonduri europene în beneficiul A.N.C.M.R.R. și constituirea, provizoriu, a Departamentului specific – a prezentat cdor.(r) Constantin IFRIM.
  4. Diverse

Planurile și Programele prezentate au fost aprobate de participanții la ședința de lucru, cu amendamentul de a putea fi modificate de B.P.C., funcție de situațiile survenite pe parcursul anului 2015.

În încheiera activității, domnul gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU a transmis tuturor celor prezenți, membrilor Asociației noastre și familiilor acestora „Sărbători fericite” și „LA  MULȚI  ANI !”.

Biroul Permanent Central

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Previous Article
Next Article