Referitor la ,,Protocolul de Colaborare şi Parteneriat între Alianţa de Centru – Stânga (PSD + UNPR) şi ANCMRR

SCRISOARE  DESCHISĂ

       Donmule Preşedinte de Filială din cadrul ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza”,

 

Avem convingerea că aţi luat la cunoştinţă de acest protocol şi că vă înscrieţi printre ceilalţi preşedinţi de filiale care au fost de acord cu această acţiune a conducerii ANCMRR.

Este interesant de aflat dacă dumneavoastră împreună cu colegii din filială aţi reuşit, ca după două luni de la semnarea protocolului, să găsiţi acţiuni şi direcţii de aplicare concretă a prevederilor incluse care să vină în sprijinul nemijlocit al membrilor ANCMRR şi familiilor acestora.

NOI  CREDEM  CĂ  DA

Deschidem această pagină pentru a vă informa că, având în vedere obiectivele (art.4) şi responsabilităţile partenerilor (art.5) din protocol, Biroul Permanent Central, la iniţiativa şi cu directa contribuţie a preşedintelui ANCMRR, dl.gl.(r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu, au identificat o serie de acţiuni (demersuri) după cum urmează:

1. Legea de organizare şi funcţionare a Structurilor asociative reprezentative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere – provenite din Ministerul Apărării Naţionale (sau din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională).

2. Iniţiativa – procedurală către Guvernul României, Ministerul Finanţelor (Ministerul Apărării Naţionale) – pentru redirecţionarea a 2% din impozitul aplicat pensiilor cuvenite cadrelor militare în rezervă şi în retragere către Structura asociativă ale căror membrii sunt (fac parte).

3. Intervenţie către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei şi  Persoanelor Vârstnice, Comisiilor de Apărare, Casa de Sănătate – către  Alianţa Centru-Stânga – privind respectarea drepturilor prevăzute în Statutul Cadrelor Militare – Legea 80/95 referitoare la asistenţa sanitară, gratuitatea medicamentelor şi accesul la recuperarea medicală şi la odihnă.

4. Reiterarea către Primul Ministru, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii,  Familiei şi Persoanelor Vârstnice, Comisiile de Muncă, Apărare – a amendamentelor A.N.C.M.R.R. referitoare la noua Lege a pensiilor militare de stat (cele 7 amendamente primite de filiale).

5. Intervenţie procedurală către Ministrul Apărării Naţionale şi Comisiile de Apărare din Parlament pentru modificarea Legii 80/95 şi Statutul al Cadrelor Militare – pentru renunţarea la sintagma “ Cadre Militare în Retragere” – (Reluarea iniţiativei legislative din 2011).

6. Intervenţie procedurală către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Finanţelor pentru aplicarea prevederilor HG/2004 referitoare la respectarea drepturilor pentru ONG – de utilitate publică.

7. Iviţiativă procedurală către Guvernul României, pentru a recomanda prefecţilor şi primarilor să accepte desemnarea unui Cadru Militar în Rezervă şi Retragere – pentru îndeplinirea funcţiei de Consilier onorific (voluntar) pentru întreţinerea relaţiilor cu structurile teritoriale locale ale ANCMRR .

8. Iniţiativă procedurală către Ministerul Apărării Naţionale :

– pentru o mai bună gestionare a problematicii de asistare postcarieră a cadrelor militare în rezervă şi în retragere să  destine în cadrul compartimentului Resurse Umane al instituţiilor militare din reşedinţe de judeţ, un ofiţer care să exercite prin cumul şi atributul de relaţionare între Cdt.(şefi) şi structura asociativă a A.N.C.M.R.R.;

– pentru recomandarea către toate instituţiile militare (unităţile militare din teritoriu) ca la manifestările ştiinţifice, culturale pe teme militare, la aplicaţii, exerciţii demonstrative  să fie invitate cadrele militare în rezervă şi în retragere din A.N.C.M.R.R.;

– în scopul diversificării şi lărgirii relaţiilor dintre structurile asociative aflate în sfera de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale şi structuri asociative similare ale armatelor NATO, în delegaţiile Armatei atât la nivel central cât şi local să fie inclus şi un reprezentant al ANCMRR.

– pentru accesul la publicaţiile editate de către Ministerul Apărării Naţionale prin asigurarea unui set gratuit din principalele publicaţii: Observatorul militar, Gândirea Militară Română, Buletinul Informativ al Armatei etc;

– acordarea de sprijin  prin tarife minimale (sau scutiri de plată) la tipărirea unor publicaţii ale ANCMRR la tipografia militară a Statului Major General ;

– Ministerul Apărării Naţionale să analizeze posibilitatea acordării spre administrarea  de către A.N.C.M.R.R., prin filiale teritoriale, a unor terenuri, cazărmi şi baze sportive care au aparţinut UM. (Legea 346 art.52(al3).

– iniţiativă procedurală guvernamentală pentru derularea unor programe în instituţiile de învăţământ pe teme de educaţie civică  şi patriotică , pentru acţiuni comune comemorative  şi aniversare din istoria ţării şi armatei – cu implicarea directă a A.N.C.M.R.R. – central şi teritoriu ;

– acordarea de sprijin, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin comenzi directe la diferite servicii externalizate sau producţiei de furnituri militare, întreprinzătorilor proveniţi din rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere (personal pensionat sau disponibilizat)

9. Solicitarea sprijinului Ministerului Apărării Naţionale – pentru :

– dezvoltarea formelor specifice de comunicare cu filialele, cu structurile din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională,

precum şi societatea civilă (prin compartimentele de relaţii publice la toate nivelurile). Relaţionarea consecventă cu mass-media locală prin colaborare şi informare oportună;

– Sprijinul Ministerului Apărării Naţionale pentru constituirea în garnizoanele reşedinţă de judeţ a unor fanfare militare încadrate cu specialişti pensionaţi, profesori de muzică, elevi, pentru activităţi festive şi ceremonialuri de înhumare.

10. Diversificarea formelor şi metodelor de contact cu unităţile militare la pensionarea cadrelor active contact direct, scrisori, pliante, fluraşi etc la adresele cadrelor militare în rezervă şi în retragere care nu au aderat încă la asociaţie, legătură cu Centrele Militare, solicitare de sprijin de la D.M.R.U., Casa de Pensii Sectorială în scop de informare a pensionarilor, pentru a atrage noi membrii în rândul A.N.C.M.R.R.;

– Activităţi concentrate de mobilzare a celor abilitaţi pentru activitatea de realizare a unor lucrări de specialitate în domeniul ştiinţific, social, militar, memorialistică precum şi la alte lucrări documentare, prin o mai largă şi consecventă angajare a filialelor teritoriale şi a celor afiliate;

– Monitorizarea permanentă, prin Departamentul juridic al Asociaţiei a legislaţiei, ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Apărării Naţionale pentru a interveni atât în baza de proiectare, cât şi la o eventuală corijare a unor prevederi referitoare la funcţionarea A.N.C.M.R.R., la drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere  prevăzute în Consituţie şi dobândite prin Lege ;

– Intervenţie consecventă la Direcţia Medicală şi Casa OPSNAJ – în vederea  asigurării medicilor de familie, acolo unde nu funcţionează instituţii militare, pentru asigurarea medicamentelor şi asistenţei sanitare cadrelor militare  în rezervă şi în  retragere şi familiilor acestora

– Revederea contractelor  CASAOPSNAJ cu farmaciile fără structuri militare.

– Identificarea programelor de finanţare prin care se pot obţine fonduri nerambursabile prin Consiliile locale şi judeţene de la Bugetele locale.

– Recomandarea de a se apela la specialiştii militari pensionaţi în vederea angajării, ca formă de creştere a protecţiei sociale.

– Relaţionarea cu Biserica Ortodoxă Română (protocol).- Avem în vedere contribuţia financiară (donaţii pentru  Catedrala Neamului ) .

– Dezvoltarea  reţelei de geriatrie la nivel naţional şi Spitale Militare;

– Funcţionarea  asistenţei medico-sociale la domiciliu pentru pensionarii militari ;

– Preocupare privind îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi cadrele militare active;

– Încheierea de protocoale permanente cu instituţii, având atribuţii pe linia protecţiei sociale a persoanelor vârstnice provenite din Ministerul Apărării Naţionale  cu  Ministerul Apărării Naţionale şi prin acesta cu Ministerul Muncii Familiei şi Persoanelor Vârstnice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Pensii  Sectorială, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Poliţia de Proximitate.

– Convertirea  în bani a tichetelor gratuite de călătorie nefolosite pe CFR;

– Reconsiderarea listei medicamentelor gratuite (compensate) modul de procurare în mediul urban şi rural;

– Sprijin pentru petrecerea timpului liber;

– Demersuri pentru amenajarea, în Centre Militare de centre medico-sociale, cluburi şi facilitarea pensionarilor militari la activităţi culturale şi de socializare – bilete gratuite la muzee, cinema, spectacole de teatru, organizarea de excursii, vizite, simpozioane, obţinerea de sponsorizări şi organizarea de manifestări cu  ocazia sărbătorilor de CRĂCIUN, ANUL NOU, PAŞTE, Mărţişor, Ziua Femeii etc;

– Asigurarea serviciilor stomatologice gratuite pentru pensionarii militari (CMRR);

– Identificarea de resurse pentru înfiinţarea de cămine şi cantine sociale ;

– Mediatizarea măsurilor ce se pot lua în caz de cutremur pentru evitarea accidentărilor şi deceselor;

– Intervenţii la administraţia publică locală pentru instituirea  de facilităţi.

– Colaborarea cu mass-media prin intermediul Ministerului Apărării Naţionale pentru crearea în opinia publică a unui curent favorabil cadrelor militare în rezervă şi în retragere (pensionari)

CE PĂRERE AVEŢI, DOMNULE PREŞEDINTE DE FILIALĂ ?

Ce acţiuni aţi identificat sau aţi putea identifica prin colaborarea directă cu filiala Alianţei Centru – Stânga din localitatea dumneavoastră ?

Presupunând că v-aţi afla în faţa conducerii Alianţei Centru-Stânga,ce probleme aţi dori să prezentaţi în baza Protocolului mai sus amintit?

Suntem nerăbdători să ne răspundeţi la această scrisoare deschisă şi împreună  să contribuim la îmbunătăţirea protecţiei sociale a membrilor ANCMRR şi famiilor acestora.

În spiritul devizei ,,PATRIE – ONOARE – DEMNITATE” primiţi salutul nostru camaraderesc!

DEPARTAMENTUL COMUNICARE  AL ANCMRR

 

Previous Article
Next Article