COMUNICAT

 

În ziua de 29.01.2013 s-a desfăşurat şedinţa lunară a Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. la care a participat şi  aparatul de lucru al acestuia.

În cadrul şedinţei a fost analizat şi aprobat ,,Planul cu principalele activităţi şi acţiuni ala B.P.C. pentru anul 2013”.

Principalele activităţi pentru anul 2013 vor avea în vedere, în mod deosebit, următoarele:

1.  Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor celei de a VII-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R..

2.  Coordonarea pregătirii şi desfăşurării adunărilor anuale ale filialelor judeţene şi sectoarelor Capitalei pentru analiza principalelor acţiuni din ultimii patru ani, alegerile organelor de conducere şi stabilirea obiectivelor pentru anul 2013 şi în perspectivă.

3.  Editarea monografiei:   ,,A.N.C.M.R.R. – misiune de credinţă, datorie şi onoare (1925 – 2012)”.

4.  Identificarea tuturor oportunităţilor pentru respectarea şi valorizarea prevederilor Protocolului de parteneriat şi colaborare cu Alianţa Centru – Stânga (P.S.D. – U.N.P.R.), cu Primăria Sectorului 2 al Capitalei, cu structurile asociative similare. Actualizarea unor prevederi corespunzător etapei pe care o parcurgem, precum şi lărgirea competenţelor de colaborare urmărind implementarea şi realizarea obiectivelor asumate prin Statut.

5.  Demararea şi susţinerea unor iniţiative legislative şi proceduri pentru:

–     perfecţionarea organizării şi funcţionării A.N.C.M.R.R.;

–     revenirea la pensia militară de stat;

–     redobândirea acelor drepturi pecuniare diminuate prin procesul de recalculare şi revizuire a pensiilor;.

–     asigurarea drepturilor legale referitoare la Statutul de utilitate publică, la asistenţa sanitară şi medicală şi de refacere (recreere) a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

6. Îmbunătăţirea conţinutului, structurii şi formei grafice a Revistei ,,Rezerva            Oştirii Române”, direcţionarea conţinutului revistei pe principalele preocupări ala A.N.C.M.R.R. la nivel central şi teritorial.

Având ca punct de plecare prevederile Planului cu principalele activităţi, departamentele / compartimentele ce alcătuiesc aparatul central de lucru vor stabili lunar (trimestrial) activităţile şi demersurile specifice cu termene şi responsabilităţi concrete.

Planul cu principalele activităţi pentru anul 2013 prezentat de către preşedintele A.N.C.M.R.R. domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, a fost discutat şi aprobat în unimitate de către mambrii  Biroului Permanent Central.

29.01.2013

Biroul Permanent Central

Previous Article
Next Article