MESAJ

Dragi camarazi,

Ziua de 01 Octombrie 2017Ziua internaţională a persoanelor  vârstnice – devenită sărbătoare tradiţională, oferă conducerii centrale a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere  (ANCMRR) „Alexandru Ioan Cuza” un prilej onorant şi de înaltă responsabilitate de a se adresa Filialelor noastre, Structurilor afiliate şi celor cu protocol de cooperare, tuturor Structurilor  similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţonală, Structurilor constitutive ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, Federaţiilor şi Asociaţiilor de pensionari, dar şi tuturor militarilor în rezervă/retragere, pensionari militari cu sincere FELICITĂRI  ŞI  URĂRI de sănătate, de viaţă liniştită şi decentă.

Ziua de 01 Octombrie este o sărbătoare plină de semnificaţii şi responsabilitate generate de măsurile şi hotărârile adoptate, începând cu 1990 de către ONU, Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul European, este o dovadă a preţuirii sincere şi a respectului pe care naţiunile lumii le datorează persoanelor vârstnice .

Reamintim că în anul 2002 la Madrid, sub egida Națiunilor Unite s-a adoptat Planul Internațional de Acțiune privind îmbătrânirea, stabilindu-se modificări de atitudini, politici și practici la toate nivelurile, astfel încât în secolul 21 potențialul enorm al vârstelor să fie valorificat, să asigure persoanelor de pretudindeni posibilitatea de a îmbătrâni în siguranță și demnitate, să participe în societate ca cetățeni cu drepturi depline.

În consens cu cele amintite, Biroul Permanent Central apreciază că la toate nivelurile ne revin responsabilități majore pentru a prioritiza  permanent obiectivele și acțiunile ce vizează protecția socială, viața decentă și îmbătrânirea activă a tuturor rezerviștilor pensionari militari și persoanele vârstnice din familiile acerstora.

Având în vedere și competențele limitate de acțiune ale Asociației noastre, se impune îmbunătățirea relaționării cu toate forțele politice, cu toți cei care ne împărtășesc idealurile și dezideratele clamate de noi privind creșterea calității vieții pensionarilor militari și persoanelor vârstnice – dialogul civilizat și insistent fiind singura cale sigură de implementare a acțiunilor și de înfăptuire a așteptărilor și năzuințelor noastre.

România, fiind membră a Uniunii Europene are obligația de a îndeplini recomnandările stabilite de forurile internaționale referitoare la îmbătrânirea activă, solidaritatea între generații, asigurând condițiile de stare socială și de viață decente tuturor pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Cu speranţe îndreptăţite privind împlinirea aşteptărilor noastre – vă dorim  ziua de 1 OCTOMBRIE – o sărbătoare fericită, în bucurie şi sănătate în viaţa de familie, dar şi în marea „familie a rezerviştilor (pensionari) militari şi tuturor persoanelor vârstnice”.

Notă:  În sensul legislaţiei în vigoare în România „sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”.

LA  MULŢI  ANI  rezervişti (pensionari) militari şi persoane vârstnice !

 BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

MESAJ

 

Previous Article
Next Article