COMUNICAT Nr.28 din 30.10.2017

Stimati camarazi,

In baza Acordului–Cadru de Cooperare și a Planului de Acțiune Comună pe 2017 convenite la 28 iunie 2017 și la inițiativa  Asociațiatiei Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” a avut loc la 26.10. 2017, o reuniune a președinților  celor 8 structuri asociative ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publica și Securitate Naționala (S.N.A.O.P.S.N.) cu scopul aprobării documentului prin care se trimit propunerile de modificare a art. VII din OUG nr. 59/2017 și se solicită participarea la dezbaterile din cadrul comisiilor  de resort și în plenul Parlamentului, prilejuite de elaborarea Legii de aprobare a OUG 59/2017

Documentul elaborat în comun și propunerile structurilor asocitive reprezentative ale S.N.A.O.P.S.N. se prezită, în copii, alăturat.

Rugăm conducerile filialelor noastre să aducă la cunoștinta tuturor membrilor conținutul documentelor.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

ANEXA la solicitare OUG 59

Solicitare SACMRR Domnului Adrian Solomon

Solicitare SACMRR Domnului Caprar Dorel Gheorghe

Solicitare SACMRR Domnului Eugen Nicolicea

Solicitare SACMRR Domnului Stefan Viorel

Previous Article
Next Article