MEMORIU Către GUVERNUL ROMÂNIEI – Domnului Prim-Ministru Emil BOC – 01.07.2010

Subscrisa Asociaţie Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, reprezentată de General (r)prof. univ. dr.Mihai Iliescu, înaintează Guvernului României prezentul memoriu prin care solicităm :

  1. MENŢINEREA ÎN VIGOARE A LEGII 164/07.04.2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ,

2. TRIMITEREA LA CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ A LEGII PRIVIND STABILIREA UNOR

MĂSURI ÎN DOMENIUL PENSIILOR , PENTRU STABILIREA

NECONSTITUŢIONALITĂŢII URMĂTOARELOR  ARTICOLE DIN LEGE . ART. 1 pct.a),

ART.2 al ( 1) la (4), ART 3 ŞI ART.5 ;

3. INCETAREA ÎN TOTALITATE A RECALCULĂRII PENSIILOR MILITARE ;

4. COMPLETAREA LEGII 164/2001 CU CRITERII DE MORALITATE PE CARE ŞI LE ASUMĂ

PENSIONARUL MILITAR ;

5. RECUNOAŞTEREA PRIN LEGE A FAPTULUI CĂ MILITARII DIN REZERVĂ ŞI

RETRAGERE SE AFLĂ ÎN REZERVA ARMATEI ROMÂNE ŞI SUNT SUB JURĂMÂNT DE

CREDINŢĂ DAT PATRIEI PÂNĂ LA MOARTE ;

6. RECUNOŞTEREA PRIN LEGE, DREPTUL LA ASISTENŢĂ    MEDICALĂ  GRATUITĂ,

DREPT ACORDAT CADRELOR MILITARE ŞI FAMILIILOR ACESTORA DE CĂTRE

DOMNITORUL    ALEXANDRU IOAN CUZA;

7. ÎNCETAREA IMPOZITĂRII PENSIEI MILITARE AVÂND ÎN  VEDERE FAPTUL CĂ

MILITARII AU PLĂTIT PE TIMPUL   ACTIVITĂŢII ÎN SERVICIUL PATRIEI IMPOZITE

PE VENIT  (SOLDELE MILITARE AU FOST IMPOZITATE).

Solicităm cele de mai sus, pentru ca cele peste 80.000 de cadre militare ale asociaţiei noastre să aibă pe lângă obligaţii şi drepturi, care să le asigure de la încetarea activităţii şi până la moarte atât lor, cât şi familiilor din care fac parte, un trai bun, compensator privaţiunilor avute în activitate.

Temeiul de drept pe care ne bazăm prezentele solicitări îl constituie art.1, art.4 şi 7 din legea 554/2004, precum şi art.1 al.(1) şi (2) şi art.7 din legea nr.164/2001.

Domnule Prim-Ministru, considerăm ca pe o discriminare majoră decizia 783 din 25.06.2010, a Curţii Constituţionale a României care a considerat neconstituţională recalcularea pensiilor magistraţilor, şi mai mult, a eliminat din Legea unitară a pensiilor pe magistraţi menţinându-le sistemul de pensii actual. Dumneavoastră care aţi cerut cu insistenţa unor diverse categorii profesionale să renunţe la drepturile lor dobândite prin lege şi aţi considerat  pensile noastre în cuantum ce porneşte de la 1200 lei şi ajung la cel mult 5000 lei ca fiind ,,PENSII NESIMŢITE”, NU CRED CĂ ADMITEŢI CA MAGISTRAŢII SĂ PRIMEASCĂ SUB FORMA  DE MITĂ PENSII ÎN CUANTUM DE PÂNĂ LA 120.000 lei.

Este necesar să vă reamintesc că în momentul de faţă conduceţi România, o ţară bogată, frumoasă şi cu un popor drept şi muncitor, conduceţi un stat construit de armată prin jertfe şi sacrificii, în patru războaie începând cu anul 1877 şi terminând cu anul 1945, războaie în care au murit sub gloanţe turceşti, germane şi ruseşti, peste 2.300.000 de români aflaţi sub drapel.

Am dori să aveţi amabilitatea să ne exemplificaţi un singur magistrat care a murit cu arma în mână ucis de inamic pe câmpul de bătălie.

Si astăzi militari români mor în teatrele de operaţiuni ale lumii, în lupta cu terorismul mondial. Acestora patria trebuie să le asigure existenţa după disponibilizare şi aceasta minimă viaţa decentă li se asigură prin legea 80/1995 republicată şi prin Legea 164/2001.

În prezent, în rândul pensionarilor militari sunt foarte multe cadre trecute abuziv la pensie anticipată, la vârste de 35-45 ani, prin desfiinţarea unor funcţii militare, cu pensii foarte mici care îi obligă să se încadreze în muncă, nivelul porofesional al acestora fiind foarte bun. Aceştia constituie o  importantă rezervă pregătită cu disponibilitate spre un regim prelungit de muncă. Aceste cadre pot şi trebuie folosite atât în sistemul privat de muncă cât şi în activitatea bugetară.

În concluzie am dori să ne exprimăm regretul faţă de sistemul diferenţiat de tratament aplicat unor categorii profesionale privilegiate care îşi creează avantaje prin acţiuni care sunt desfăşurate după principii necunoscute nouă militarilor. Pensia militară nu poate  fi  considerată o eroare de sistem sau un abuz, este un drept câştigat, bine meritat.

Pensia militară este ocupaţională. Acest sistem de pensii militare se aplică în România din 1830, şi funcţionează în prezent în toate armatele ţărilor care fac parte din N.A.T.O. Militarii români au acelaşi nivel de competenţă profesională cu N.A.T.O. ŞI SUPORTĂ ACELEAŞI PRIVAŢIUNI, AVÂND SALARII ŞI PENSII DE 4-5 ORI MAI MICI DECÂT ACEŞTIA.

 Vă rog să ne permiteţi Domnule Prim-Ministru să considerăm că prin prezentul memoriu am îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea 554/2004.

CU STIMĂ,                                                                BUCUREŞTI – 01.07.2010 –

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.,,ALEXANDRU IOAN CUZA”

General (r)   Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

 

Previous Article
Next Article