INFORMARE

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL

DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALA

                                                      INFORMARE

Joi, 13 august 2020 am participat la ședința – online – a Comisiei pentru muncă și protectie socială din Camera Deputaților. La activitatea desfășurată la sediul Ministerului Apărării Naționale, la domnul Secretar de stat Marius BALU,, am participat impreună cu domnul gl.lt.(r) Neculai BĂHNĂREANU – președintele ANCMRR ,,Alexandru Ioan CUZA” și domnul col.(r) Dumitru HOARA președintele ACCISMRR  „Sfântul Mare Mucenic Mina”.

Participarea la ședintă s-a constituit în răspunsul la câteva întrebări puse de președintele comisiei, domnul deputat Adrian SOLOMON legate de amendamentele aprobate la PLx 199, în ultima ședintă a comisiei .

Având in vedere faptul că nu s-a discutat decât pe cele 12 amendamente adoptate ne-am exprimat opinia numai asupra amendamentului propus de dl. deputat Dumitru LUPESCU la art. 55, amendament care a fost respins cu justificarea că prin forma generală de prezentare nu se referea la conținutul art. 55 și ar crea o nouă discriminare între categoriile de militari.

Raportul comisiei va fi trimis spre discutare Comisiei pentru apărare , urmând să fie elaborat raportul comun pentru discuțiile în Plenul Camerei Deputaților.

Totodată, punctele de vedere exprimate au vizat in principal susținerea amendamentelor propuse de minister.

Revenim și susținem faptul că, armonizarea ideilor si opiniilor trebuie să urmarească susținerea acelor amendamente care privesc înlăturarea discriminării și inechităților din sistemul pensiilor militare iar, în cadrul FORUMULUI, dorim să menținem un cadru real si corect de INFORMARE TRANSPARENTĂ ȘI CORECTĂ .

AM FACUT  SI FAC  INCĂ O DATĂ  APEL LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ ESTE NECESARĂ O DEZBATERE LĂRGITĂ A PROBLEMELOR NESOLUȚIONATE ÎN DOMENIUL PENSIILOR MILITARE, SĂ PREZINTE PROPUNERI CONCRETE PENTRU GĂSIREA CELOR MAI EFICIENTE SOLUȚII.

LA NIVELUL FORUMULUI, CA STRUCTURĂ DE DEZBATERE CONSTRUCTIVĂ, NE DELIMITĂM DE OPINIILE SAU PĂRERILE CELOR CARE CONSIDERĂ CĂ SUSȚINEM……NUMAI PĂRERILE UNUIA SAU ALTUIA, ÎN DETRIMENTUL PENSIONARILOR MILITARI ȘI TOTODATĂ CREDEM  CĂ A ELIMINA DIALOGUL ÎN DEZBATERI, INCLUSIV CU POLITICIENI, NU VA DUCE DECÂT LA EXCLUDEREA STRUCTURILOR ASOCIATIVE DE LA ACESTEA.

        PRESEDINTELE  FORUMULUI SAOPSN

                    Col(rtr) Marian TUDOR

INFORMARE FORUM

 

Previous Article
Next Article