INFORMARE 19.08.2020

FORUMUL
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN

SISTEMUL APARARII, ORDINII PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE

INFORMARE
Astazi, 18.08.2020, am asistat (on line),  împreuna cu dl.gl.lt.(r) Neculai BĂHNĂREANU – președintele ANCMRR ,,Al. I. Cuza” si col.(r.) Iulian C. SIMION – președintele AMPTO, la discuțiile din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, pe proiectul PLX 199 privind modificarea L 223/2015, activitatea desfășurată la sediul Ministerului Apărării Naționale, la domnul secretar de stat Marius BALU.
Am reținut faptul că, la sedință, s-a propus ..NUMAI …. discutarea PLx 199/2020.  Domnul deputat Radu BABUȘ, a susținut ideea că se exprimă poziții politice pe noua propunere legislativa și  nu se justifică graba aprobării, având in vedere că o asemenea propunere trebuie să fie aplicată și aplicabilă, pentru a da timp armonizării textului cu punctele de vedere exprimate de asociațiile militarilor și.. cele ale președintelui SCMD!!!!!!!…A PROPUS AMÂNAREA DISCUȚIILOR PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI!

Chiar dacă și-a mai exprimat părerea numai un singur deputat, domnul Victor Paul DOBRE, președintele comisiei a supus aprobării propunerea de amânare pentru două săptămâni a dezbaterilor, propunere care a fost adoptată cu 9 la 6 din participanți.

Revin cu solicitarea ca domnii președinți de structuri asociative să INFORMEZE membri asociațiilor că dorim să exprimăm un punct de vedere comun….NUMAI DACĂ SE REALIZEAZĂ ARMONIZAREA PROPUNERILOR GENERALE, NU PUNCTUALE, ȘI CARE PRIVESC INLĂTURAREA DISCRIMINĂRII ȘI INECHITĂȚILOR DIN SISTEMUL PENSIILOR MILITARE.

AM FĂCUT ȘI FAC ÎNCĂ O DATĂ APEL LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ ESTE NECESARĂ O DEZBATERE LĂRGITĂ A PROBLEMELOR NESOLUȚIONATE ÎN DOMENIUL PENSIILOR MILITARE, SĂ PREZINTE PROPUNERI CONCRETE, PÂNĂ PE DATA DE 24.08.2020,

PENTRU GĂSIREA CELOR MAI EFICIENTE SOLUȚII, TOTODATĂ SOLICIT ÎNCĂ O DATĂ  SCMD, CARE, CHIAR DACĂ NU A DORIT SĂ PARTICIPE LA ACȚIUNILE FORUMULUI, SĂ …INCERCE…. SĂ PARTICIPE LA DIALOGUL SOLICITAT DE CELELALTE STRUCTURI ASOCIATIVE COMPONENTE ALE FORUMULUI , PE ACEASTĂ TEMĂ.

Presedintele FORUMULUI

Col(rtr)// Marian TUDOR//

INFORMARE – 18.08.2020

Previous Article
Next Article