Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Din activitatea filialei sibiene

 Joi, 22 martie a.c., la filiala sibiană a avut loc Adunarea Generală, respectiv bilanțul Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR pentru perioada 30 martie 2017 – 22 martie 2018.

Din partea ANCMRR –Central am fost onorați de prezența d-lui col. (rtr) Nicolae Belgiu, reprezentantul BPC pentru județul nostru.

Din partea Instituției Prefectului județului Sibiu a participat d-nul Daniel Cismaru, director în cadrul Prefecturii;

Din partea Garnizoanei Sibiu a participat d-nul col. prof. univ. dr. Constantin Grigoraș, locțiitorul comandantului AFT „N. Bălcescu” din Sibiu;

Din partea Filialei Județene Sibiu „Gl. Traian Moșoiu” a ANVR a participat președintele filialei d-nul col. (rtr) Ioan Chirica;

Din partea Filialei Județene Sibiu a ANCMRR-din MAI a participat președintele filialei d-nul col. (rtr) Valer Hodorog, iar din partea Subfilialei Mediaș a ANCMRR a participat d-nul c-dor (r) Mircea Țiplea;

Raportul de activitate pentru anul precedent și proiectul de Hotărâre a fost prezentate de către președintele filialei, col. (rtr) Ioan Părean, iar analiza activității financiar-contabile pe anul 2017 și proiectul de buget pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2018 – martie 2019 au fost prezentate de d-nul col. (rtr) Alexandru Petrescu, contabilul și secretarul filialei.

Au fost făcute unele propuneri și s-au pus întrebări reprezentantului ANCMRR-Central, d-nul col. (rtr) Nicolae Belgiu.

Toatele documentele Adunării Generale au fost aprobate de către membrii participanți.

A consemnat, Col. (rtr) Ioan Părean

Fotografiile reprezintă:

  1. Col.(rtr) Ioan Părean, prezentând Raportul de activitate;
  2. Col.(rtr) Alexandru Petrescu, prezentând situația financiară a filialei;
  3. Cpt. (rtr) Ioan Cociș și Plt. adj. șef (rtr) Constantin Olaru întocmind procesul verbal;
  4. Participanți;
  5. Vorbește reprezentantul Prefecturii Sibiu, d-nul Daniel Cismaru;
  6. Col. dr. Constantin Grigoraș a prezentat mesajul comandantului Garnizoanei;
  7. Vorbește președinele filialei ANVR, d-nul Col. (rtr) Ioan Chirica;
  8. Col. (rtr) Valer Hodorog, președinele filialei jud. ANCMRR din MAI, a vorbit despre bunele relații cu filiala noastră;
  9. Președintele Subfilialei Mediaș a ANCMRR, Cdor (r) Mircea Țiplea, a vorbit în numele membrilor subfilialei pe care o reprezintă;
  10. Col. (rtr) Nicolae Belgiu, reprezentantul ANCMRR-Central;

Previous Article
Next Article