Filiala Judeţeană NEAMŢ ,,ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT’’

In ziua de 15 martie 2018 a avut loc in cadrul Subfilialei ANCMRR Neamt „Petru I Musat ” Roman adunarea generala anuala la care au participat membrii acesteia,invitati comandantul garnizoanei colonel ing.CROITORU, presedintele Filialei Neamt col.(r) HARA, reprezentantul primariei, secretaru jurist CARNARIU .Lucrarile s-au desfasurat in ambianta placuta a Cercului Militar Roman fiind conduse de colonel (r) VASILE OPREA,membru de onoare in conducerea subfilialei, prezentandu-se raportul pe anul 2017, programul de activitati pe anul in curs sub semnul Centenarului Unirii, raportul comisiei de cenzori si bugetul de venituri si cheltuieli. S-au prezentat mesaje si alocutiuni din partea invitatilor.

In cuvântul lor, membrii subfilialei si-au exprimat increderea că in acest an in care se sărbătorește Centenarul Marii Uniri, toate conducerile asociatiilor reprezentative ale militarilor rezervisti prin care se numara si ANCMRR  isi vor uni fortele si mijloacele pentru a demonstra ca profesia de militar este una nobila care necesita daruire si abnegatie iar privatiunile si restrictiile sa fie recompesate pe masura acestora.

La ultimul punct al ordinii de zi a fost ales presedintele subfilialei in persoana lt.col.(r) VASILE HUMA iar pe locul ramas vacant in birou, a fost cooptat inca un membru, lt.col.(r) OVIDIU-PETRUS ISTRATE pe  functia de vicepresedinte. Să le urăm succes in noile functii si să-i sprijinim in indeplinirea sarcinilor!

A consemnat,colonel(r) PETREA STANCIU

Previous Article
Next Article