Filiala Sibiu „General Ilie Șteflea”

Omagierea Zilei Culturii Naționale la Cercul Militar Sibiu

Continuând tradiția, și în acest an, membrii și simpatizanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ”General Ilie Șteflea” filiala jud. Sibiu, al cărui președinte este col.(r.) Ioan Părean, precum și membrii ai Cenaclului Literar ”George Topârceanu” al Cercului Militar Sibiu, au sărbătorit Ziua Culturii Naționale, prilejuită de împlinirea a 167 de ani de la nașterea poetului național, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850), în cadrul unei șezători literare, cu o semnificație cultural-literară națională și o profundă trăire sufletească.

În prima parte a acestei sărbători, au evocat viața și opera poetului național, Mihai Eminescu, juristul Gavril Dejeu, fost ministru de externe și scriitorul prof. Vasile Rusu, autor a șase cărți despre viața și opera lui Eminescu, considerat în arealul literar sibian un renumit eminescolog. Aceștia au prezentat viața lui Mihai Eminescu în postura de poet, prozator, dramaturg, ziarist, patriot și mare gânditor al epocii sale, locul și rolul lui Eminescu în cultura națională, contribuția acestuia în dezvoltarea și modernizarea limbii și culturii românești și universale.

După cuvântul celor doi vorbitori, a urmat un excepțional recital de poezie eminesciană, susținut de către Dana Lăzărescu, artistă la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, scriitorul col.(r.) Ștefan Vișan, vicepreședinte al Cenaclului Literar ”George Topârceanu” al Cercului Militar Sibiu, care au recitat versuri din creația eminesciană dar și din creațiile proprii dedicate poetului omagiat. La rândul său, col.(r.) Borcan C-tin, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” filiala jud. Sibiu, as reprodus extrase din memorialistica eminesciană.

Momentul de încheiere al acestei mari sărbători omagiale, dedicate poetului național, Mihai Eminescu, a revenit cunoscutului tenor, cântăreț de biserică, maistru militar (r.) Tămâian Longin, care a încântat asistența, dând glas poeziilor eminesciene puse pe portativ de mari muzicologi, ”Mai am un singur dor”, ”Pe lângă plopii fără soț” și ”Sara pe deal”. În încheierea acestui moment de mare profunzime sufletească și de mândre națională, președintele ANCMR și R ”General Ilie Șteflea” filiala jud. Sibiu, col.(r.) Ioan Părean, în asentimentul asistenței, a transmis calde mulțumiri celor care și-au adus contribuția la această reușită sărbătoare, de profund spirit românesc și mândrie națională. La rândul lor, cei prezenți au răsplătit cu aplauze prelungite pe cei care le-au oferit acest semnificativ moment de suflet și de mândrie națională.

Cei prezenți au trecut în revistă și scrierile (cărți) ale scriitorului prof. Vasile Rusu, consacrate vieții și operei lui Mihai Eminescu.

A consemnat col.(r.) V. Neghină

DSC05030 DSC05044 DSC05045

Previous Article
Next Article