Filiala Sector 3 București „General Eremia Grigorescu”

IN MEMORIAM COL. ING. (R) GABRIEL RADU BOCA

La această tristă despărțire, dorim să aducem un modest omagiu celui care a fost co­le­gul nostru, dl.col.(r) ing. Gabriel-Radu Boca, plecat dintre noi, fulgerător și prematur, la vârsta de 74 de ani. S-a născut la 5 Noiembrie 1946 la Sibiu, centrul cultural în care a parcurs Școala pri­mară, gimnaziul și Liceul Teoretic „Octavian Goga”, pe care l-a absolvit în anul 1964.

În perioada 1965-1968 a urmat cursurile Școlii Militare Superioare de Ofițeri din Sibiu, specialitatea Artilerie. După absolvire, cu gradul de locotenent, a fost repartizat într-o unitate din municipiul Brăila, specialitatea Artilerie și, ulterior, într-o unitate de vânători de munte din municipiul Râmnicu Vâlcea, specialitatea Geniu. În anul 1973 a fost avan­sat la gradul de locotenent major.

A urmat apoi cursurile Institutului Politehnic București, Facultatea Mașini Termice și Cazane, pe care a absolvit-o în anul 1976, obținând titlul de inginer. Începând cu anul 1977 a fost detașat la Institutul de Fizică Atomică Măgurele, unde a lucrat în domeniul    Re­ac­torilor Nucleari Energetici pentru Centrala de la Cernavodă. În anul 1978, a fost avansat la gradul de căpitan.

În intervalul 1982-1987 a fost detașat la complexul Canal Dunărea-Marea Neagră, între timp fiind avansat la gradul de maior (1984) iar în perioada 1987-1989 la complexul Canal Dunărea-București. Dl. Gabriel-Radu Boca se regăsește în epopeea prezentată în cartea „Armata română pe frontul Canalului Dunărea-Marea Neagră”, autor gl.bg.(r) Marian Moșneagu, Ed. Militară, București, 2020.

După anul 1989, a lucrat la unități din București din cadrul MApN, fiind avansat la gradul de locotenet colonel (1990) și colonel (1996), ieșind la pensie la data de 30.11.2001. Deși avea calitatea de pensionar militar, col.(r) ing. Gabriel-Radu Boca a des­fășurat o viață activă, prestând stagiu de muncă suplimentar, în viața civilă, iar din anul 2014, a aderat la structuri ale Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retra­gere (ANCMRR) „Alexandru Ioan Cuza” (ca secretar executiv al Filialei Sectorului 3 Bu­cu­rești „General Eremia Grigorescu”) și ale veteranilor. Col.(r) ing. Gabriel-Radu Boca a fost animat de curiozitate și idei noi, de dorința de a se instrui permanent, dobândind experiență în funcțiile importante pe care le-a ocupat în decursul carierei sale.  Omul Gabriel-Radu Boca a înfruntat cu demnitate dificultățile vieții, susținut fiind de o mentalitate de învingător. Şi-a construit o familie frumoasă, soția – d-na Despina, cei doi fii – Bogdan și Dacian-Ioan, care, l-a rândul lor i-au dăruit 2 nepoți: Teodora și Alexandru-Cristian. Pe toți i-a educat spre a se înălţa continuu, prin învăţătură și reflecție proprie.     

Am avut privilegiul de a ne fi coleg de Filială ANCMRR, de a-l cunoaște personal, ca un om harnic și răzbătător, cu inițiativă și disponibilitate maximă, în folosul camarazilor pen­sionari militari, în „lupta” cu diverse autorități ale statului.

Il îmbrățișăm pe  Gabriel-Radu, cu emoție, înainte de a pleca în mărețul Univers care îl așteaptă! Transmitem familiei îndurerate întreaga noastră compasiune pentru    aceas­tă dureroasă  despărțire.

Fie-i memoria binecuvântată!

Să-i fie ţărâna uşoară! Odihnească-se în pace! Dumnezeu să-l ierte!

Colegii din Filiala Sector 3 București și toți camarazii din ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”. 21.03.2021.

Previous Article
Next Article