Filiala POSADA Curtea de Arges C.M.R.R.

20 martie 2015 – Sala de festivități a Cercului militar din garnizoana Curtea de Argeș

Adunarea generală a membrilor Filialei Județene Argeș „POSADA”.

PLANUL  DE   DESFASURARE A LUCRARILOR ADUNARII GENERALE ANUALE

A FILIALEI JUDEȚENA ARGEȘ ,,POSADA’’a A.N.C.M.R.R. CURTEA DE ARGEȘ

20 martie 2015

 Deschiderea lucrărilor adunării generale-intonarea Imnului naţional.

  1. Prezentarea invitaţilor:

–     din partea Primariei Municipale, d.mnul primar ing. Diaconu Nicolae şi d.mnul viceprimar Mitrofan Cristian;

–  din partea U.M.01042, d.mnul mr. Radu HERCIU, locțiitor comandantului garnizoanei;

–  din partea Subfilialei veteranilor de război preşedinte col.(r) Ion Pătrunjel;

– din partea Subfilialei„Dragoslavele” Câmpulung Muscel, președintele Col.(rtg.) Nițu Eugeniu.

– din partea Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești, președintele Col.(r.) Monea Alexandru.

– medicul de garnizoană, d-mnul lt.col. dr. Stănciulescu Sergiu

– mass-media: „Argeș Expres”; „Interes Argeșean” ; „Absolut T.V.”, „Expres T.V.” și „Profit Argeșean”.

  1. Alegerea secretariatului pentru întocmirea procesului verbal: domnii  lt.col.(r) Nastea Ion, plt adj. șef Șutacu Ioan.
  1. Prezentarea ordinii de zi.

4.1) Analiza activităţii  Biroului Filialei Județene Argeș ,,POSADA’’ a A.N.C.M.R.R. Curtea de Argeș în perioada 15 martie 2014 –20 martie 2015.

RAPORTOR –  col. (rtg.) Laurenţiu DOMNIŞORU- Preşeditele filialei 

4.2) Analiza activităţii financiar- contabile a Filiale ,,POSADA’’ a  C.M.R.R. şi C.A.R. – P.M.,,POSADA’’ pe anul 2014 .

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

RAPORTOR –lt.col. (r.) Mircea DUMITRESCU 

4.3)   Asigurarea medicală între nevoi , posibilităţi şi aspiraţii. Cardul de sănătate.

RAPORTOR : mr. Dr Sergiu STĂNCIULESCU

4.4)  Propuneri pentru Planul de măsuri pe perioada următoare.

4.5)  Prezentarea  Proiectului  de Hotărâre privind aprobarea  Planul de Măsuri al Filialei Județene Argeș ,,POSADA’’ a   A.N.C.M.R.R. Curtea de Argeș pentru  perioada 14 martie 2014 – aprilie 2015.

RAPORTOR – lt.col. (r.) George CÂCIU 

4.6) Prezentarea „Propunerilor Biroului Permanent Central privind completarea Strategiei A.N.C.M.R.R. pentru perioada 2013 – 2017”

RAPORTOR – col. ( r.) Dănuț COSORECI

  1. Cuvântul participanţilor.
  2. Cuvântul invitaţilor.

7.APROBAREA Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale al Filialei ,,POSADA’’ a C.M.R.R. Curtea de Argeş cu amendamentele survenite în cadrul şedinţei.

  1. Închiderea lucrărilor. 

 PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ ,,POSADA’’                        

Col. (rtg.)    Laurenţiu DOMNIŞORU      

IMG_0665 IMG_0671 IMG_0673 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0684 IMG_0691 IMG_0693 IMG_0698 IMG_0701 IMG_0704 IMG_0710                                                                

 

Previous Article
Next Article