Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.,,Alexandru Ioan Cuza”

LIGA SCRIITORILOR, FILIALA ARAD – 5 ANI DE LA (RE) ÎNFIINȚARE

De curând a avut loc în sala Centenar a Bibliotecii Județene „A.D. Xenopol” Arad adunarea generală de dare de seamă și alegeri a Filialei Județene „Ioan Slavici” Arad a Ligii Scriitorilor Români.

Au fost prezenți majoritatea membrilor – scriitori, poeți, jurnaliști, militari, studenți – atât nume consacrate în plan literar, cât și tineri care bat (promițător!) la poarta mereu deschisă a liricii și epicii arădene.

Președintele Filialei, prof. Lucia Bibarț, a făcut o scurtă retrospectivă a celor cinci ani scurși de la (re)înființarea Filialei, elogiind activitatea fiecărui membru în parte și mulțumind fiecăruia pentru implicare în viața filialei.

Emil Șimăndan, decanul de vârstă al scriitorilor și publiciștilor arădeni,  a dezvăluit aspecte inedite din culisele înființării Ligii arădene în anii ’90, greutățile obiective și subiective care au dus la încetarea activității și reluarea ei în 2014, evidențiind rolul scriitorilor militari în revigorarea filialei.

Alți vorbitori s-au exprimat vis-a-vis de locul și rolul acestui forum literar în peisajul cultural arădean (Floare Cândea, Vasile Man), descoperirea și promovarea tinerilor creatori de literatură (Valeriu Ilica), importanța reflectării specificului local în creațiile monografice (Virgiliu Bradin), păstrarea identității proprii în relația cu celelalte filiale din țară și cu conducerea Ligii (Voichița Macovei), diversitatea profesională și de vârstă și modul fructuos în care colaborează Liga Scriitorilor cu publicația STINDARD editată de Filiala „ZIRIDAVA” Arad  a ANCMRR (Vasile-Ionel Heredea), deschidere spre grupurile de creatori din județ, spre creația populară și spre tradiții (Eugenia Ponta-Pete, Ioan Ardelean).

Alegerile care au urmat au confirmat buna activitate din anii precedenți, Lucia Bibarț fiind singura propunere pentru un nou mandat de președinte.

Biroul Filialei este completat de lt.col.(r) Alexandru Chiș (vicepreședinte), Eugenia Ponta-Pete (secretar), Nadina Szakacs (trezorier), Natașa Valentina Chilibon-Roman și Livia Sfărăială (membre).

Urăm mult succes pe plan literar și socio-cultural Filialei Județene „Ioan Slavici” Arad a Ligii Scriitorilor Români!

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article