Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. ,,A.I.Cuza”

PARTENERIAT   MILITARI – AUTORITĂȚI PUBLICE

Luni, 17.02.2020 s-a semnat parteneriatul pentru anul în curs între Consiliul Județean Arad și Primăria Arad – pe de o parte, iar de cealaltă parte cele trei entități asociative de utilitate publică formate preponderent din militari: Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Județeană „ZĂRANDUL” Arad a Asociației Naționale a Veteranilor de Război și Filiala Județeană „AVRAM IANCU” Arad a Asociației Naționale „Cultul Eroilor-Regina Maria”.

Parteneriatul a avut ca punct de plecare anul 2016 și s-a reînnoit an de an, fiecare dintre părți asumându-și drepturi și obligații reciproc benefice, scopul comun fiind promovarea patriotismului, educarea tinerilor în spiritul cinstirii trecutului glorios al poporului și armatei române, cinstirii eroilor patriei, întreținerii locurilor de pioasă aducere-aminte, respect și sprijin pentru veteranii de război și militarii în rezervă/retragere, organizării în comun a diferitelor festivități civile, militare și religioase prin care se aniversează sau se comemorează evenimente sau personalități importante din istoria națională și locală, alte astfel de acțiuni la care să participe cât mai mulți cetățeni ai municipiului și județului Arad. Totodată, autoritățile locale pun la dispoziția asociațiilor amintite resurse logistice pentru îmbunătățirea traiului veteranilor și văduvelor de război, pentru funeraliile acestora și ale militarilor decedați, precum și pentru parteneriatele cu asociații similare din țările NATO, în conformitate cu prevederile legale și cu tradiția militară.

După semnarea documentelor, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a oferit distincții șefilor instituțiilor partenere.

IMPRESII DE LA EVENIMENT
Sergiu Bîlcea, vicepreședinte C.J. Arad: „Ca tânăr politician și om de administrație, am descoperit cu bucurie și respect că Aradul are un neasemuit tezaur de istorie și înțelepciune, prin bătrânii militari și veteranii de război, izvor nesecat de amintiri, de trăiri și de devotament pentru țară și popor. Este un folos pe care nu trebuie să-l refuzăm, ci să-l dezvoltăm prin atragerea lor în acțiuni comune. Permanent există schimb de generații, iar predarea ștafetei trebuie să se facă cu respect și cu apreciere, cu transmiterea valorilor perene, păstrarea și îmbogățirea acestora”.

Gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea, președinte Filiala „ZIRIDAVA” Arad a ANCMRR: „Parteneriatul semnat astăzi intră în al patrulea an de funcționare, cu rezultate foarte bune pentru fiecare dintre semnatari. Noi aducem aportul nostru de demnitate, stimă, participare maiestuoasă, implicare în acțiuni sociale, prin care generăm valori morale și transmitem în societate rigoarea, cinstea și onoarea militară. Autoritățile locale își aduc un aport – deloc de neglijat – la buna desfășurare a multora dintre acțiunilor noastre interne și internaționale. Exemplific doar cu sprijinul primit la editarea unor cărți și publicații, prin care aducem în mentalul colectiv fapte și oameni de seamă din istoria României și Aradului. Ne dorim ca acest parteneriat să dăinuie cât mai mult și mulțumesc reprezentanților instituțiilor partenere pentru solicitudinea și bunăvoința avută până acum și pe care sunt sigur că o vor avea și în viitor”.

Col.(r) Sandu Crișan, președinte Filiala „ZĂRANDUL” Arad a ANVR: „Consiliul Județean și Primăria Municipiului, ca și primăriile orașelor și comunelor din județ, ne sunt cei mai apropiați parteneri în vizitele pe care le facem la veteranii și văduvele de război, ajunși la adâncă senectute. Ne bucurăm ori de câte ori putem aduce câte un veteran la diverse activități ceremoniale sau de educație patriotică, deoarece ca mâine vor pleca cu toții în eternitate”.

Prof.univ.dr. Anton Ilica, scriitor și publicist: „Astfel de parteneriate transpun în cadru legal disponibilitatea și aplecarea pe care edilii trebuie să o aibă față de ONG-uri, în special cele de utilitate publică și cu activitate cultural-socială. Am toată aprecierea pentru colaborarea dvs. instituțională și vă urez succes în derularea ei cât mai mulți ani”.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article