Subfiliala „Zărandul” Ineu – Arad a A.N.C.M.R.R.

ADUNAREA GENERALĂ A SUBFILIALEI A.N.C.M.R.R. INEU

În prag de Mărțișor, membrii A.C.M.R.R. „Zărandul” Ineu – subfilială a Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. – au organizat adunarea generală ordinară de dare de seamă și completare a Biroului.

Au fost invitați și au onorat invitația primarul orașului Ineu Călin Abrudan, viceprimarul Ionel Alb, lt.col. Ciprian Filimon – șef de stat major al C.M.J. Arad și o delegație a Filialei Județene „Ziridava” Arad în frunte cu prim vicepreședintele col.(r) Sandu Crișan.

După intonarea Imnului de stat al României și păstrarea unui minut de reculegere pentru camarazii plecați în eternitate, președintele de onoare al asociației, gl.bg.(r) Vasile Băețan a salutat asistența și a făcut prezentarea invitaților. Președintele executiv mr.(r) Octavian Dămoc a anunțat prezența (81 din 113 membri) și a prezentat ordinea de zi a adunării, urmat de col.(r) Mihail-Adam Maftei, care a dat citire Raportului de activitate pe anul 2017 și programul de activități pe anul 2018. Din raport a rezultat că în anul care a trecut de la alegerea noilor organe conducătoare subfiliala a parcurs un drum ascendent, concretizat în obținerea personalității juridice, creșterea numărului de membri, organizarea de activități interesante la nivel local, județean și chiar internațional, relații foarte bune cu organele administrației locale, precum și alte realizări notabile. La capitolul nerealizări a fost amintit faptul că asociația nu a reușit încă să aibă un sediu, dar sunt promisiuni ferme din partea Primăriei în acest sens.

Col.(r) Paul Ismana și plt.adj.pr.(r) Alexandru Banc au prezentat situația financiară și Raportul Comisiei de cenzori, reieșind că banii asociației sunt bine chivernisiți, cotizația se strânge integral, s-au obținut bani și din redistribuirea a 2% din venit, existând excedent și disponibilități în bancă. Ar trebui făcut mai mult pentru atragerea de sponsori.

Gl.bg.(r) Vasile Băețan a făcut o scurtă prezentare a întâlnirii cu ministrul Apărării Naționale și cu deputații de Arad în luna noiembrie 2017, demersurile făcute de conducerea subfilialei, de Filiala județeană și de conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. pe lângă factorii politico-administrativi, toate având scopul de a prezerva drepturile legale ale pensionarilor militari, amenințate de unele măsuri legislative nefavorabile.

Mr.(r) Octavian Dămoc a raportat în fața Adunării Generale modul în care au fost rezolvate cererile și sesizările membrilor asociației și a propus completarea Comitetului Director cu încă doi membri – lt.col. Sverginschi Victor și plt.adj.pr. Bădoi Vintilă – propunere adoptată în unanimitate.

La discuțiile care au urmat, primarul orașului Ineu Călin Abrudan a mulțumit membrilor asociației pentru modul exemplar în care-și aduc aportul la viața comunității locale, remarcând disciplina, seriozitate și implicarea acestora și solicitând în continuare sprijinul asociației în organizarea evenimentelor dedicate Anului Centenar 2018. În ce privește localul pentru sediu, a fost identificat spațiul cel mai potrivit și în scurt timp va fi pus la dispoziția asociației.

Lt.col. Ciprian Filimon a felicitat asociația rezerviștilor militari din Ineu pentru activitatea ei, a scos în evidență modul activ în care C.M.J. s-a implicat în procesul de recalculare a pensiilor militare și dat asigurări de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. În numele comandantului C.M.J. și al garnizoanei Arad – col. Relu Burtea – a înmânat Diplome de Onoare și insigne președinților asociației și celui mai nou membru al asociației „Zărandul” Ineu, lt.col.(r) Mihalache Cezar, care a fost șef de stat major al C.M.J. Arad până la trecerea în rezervă.

Col.(r) Sandu Crișan apreciază subfiliala ineuană ca fiind cel mai dinamic element din structura Filialei Județene „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R., care într-un an a dovedit o implicare deosebită în viața Filialei și a rezerviștilor militari din Ineu și din județ. Pentru asta, în numele președintelui Filialei ZIRIDAVA – gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea – și a Comitetului Director, înmânează președintelui subfilialei Ineu o Plachetă de Onoare.

Col.(r) Constantin Bursa, președintele Filialei Județene „Avram Iancu” Arad a A.N. „Cultul Eroilor-Regina Maria” a evidențiat în cuvântul său implicarea asociației ineuane – în special a președintelui mr.(r) Octavian Dămoc – în toate acțiunile proprii sau în cooperare cu edilii locali destinate comemorării eroilor, aniversării evenimentelor importante din istoria locală și națională, precum și în amenajarea și întreținere monumentelor, troițelor, mormintelor și altor locuri de aducere-aminte ridicate pentru cei care au luptat și s-au jertifit pentru Patria Română.

La finalul adunării generale, au fost supuse la vot și aprobate în unanimitate documentele prezentate în adunare.

A urmat un frumos eveniment sărbătoresc dedicat Mărțișorului, numeroasele membre ale asociației prezente la adunare primind flori și mărțișoare de la conducerea asociației, iar produsele de patiserie oferite de d-na Stela Dămoc fiind foarte apreciate.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article