Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad

Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad – partener guvernamental la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri

Departamentul Centenar din Guvernului României a demarat o vastă acțiune de consultare și implicare a societății civile în organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural-educative dedicate împlinirii a o sută de ani de la făurirea Statului Unitar Român – 1918-2018. Anul 2018 a fost declarat Anul Centenarului Marii Uniri și se dorește o cât mai completă implicare și reprezentare a tuturor românilor, din țară și din străinătate, la manifestările ce vor fi desfășurate anul viitor cu acest prilej. Departamentul Centenar din Guvernul României invită toți factorii interesați – administrație publică centrală și locală, instituții publice sau private, asociații și fundații, persoane fizice sau juridice – să vină cu idei, sugestii, proiecte și alte inițiative care să readucă în memorie acele vremuri de intensă emulație patriotică și unanim consens național în realizarea dezideratului unirii românilor într-un singur stat.

Joi, 2 martie 2017, caravana Departamentului Centenar în frunte cu secretarul de stat Cristian Videscu a ajuns la Arad, unde în aula Universității „Vasile Goldiș” a avut loc întâlnirea cu reprezentanții societății arădene.

Au participat prefectul Cosmin Pribac, primarul Gheorghe Falcă, deputatul Glad Varga, IPS Timotei- arhiepiscopul ortodox al Aradului, reprezentanți ai celorlalte culte religioase, comandanții structurilor MI, președintele UVVG- prof.univ.dr. Aurel Ardelean, rectorul UVVG- prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, directorul Casei Corpului Didactic- prof. Adela Redeș, prof.dr. Doru Sinaci- directorul Centrului Cultural Județean, oameni de cultură, știință, artă și alte entități care lucrează pentru binele public, pentru cultura și administrația arădeană.

Printre invitații la întâlnire au fost și lt.col. Claudiu Topor – comandantul Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” din Arad, lt.col. Sandu Georgică din partea Comenduirii Garnizoanei Arad, mr.(r) Dorin Ocneriu din partea Filialei Județene Arad a A.N.C.M.R.R. și cpt.ing.(r) Ioan Gorici din partea A.N.Cultul Eroilor-Regina Maria.

Din discuțiile care s-au purtat reținem:

-Evidențierea faptului că Aradul a fost centrul în care s-a gândit și s-a coagulat lupta pentru desăvârșirea unității naționale a românilor, aici fiind sediul CNRC și aici activând cei mai importanți corifei ai Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Ioan Suciu.

-Ceremoniile trebuie să reflecte dorința de unire manifestată de românii de toate categoriile sociale, din toate provinciile românești aflate sub dominație străină: Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Basarabia și Bucovina.

-Finalizarea demersului de realizare și amplasare la Arad a Monumentului Marii Uniri

-Pregătirea încă din anul 2017 a unui calendar de activități dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire: lansare de cărți, albume foto, simpozioane, mese rotunde, comunicări științifice, expoziții în spații muzeale sau în alte locuri, memorii de război, etc.

-Manifestările să fie legate atât de anul 1918-anul unirii, cât și de anul 1919, când s-a realizat efectiv hotărârea de la Alba Iulia, cu accent pe instaurarea administrației românești și pe campaniile militare din est (Basarabia) și din vest (Ungaria).

A doua zi, la Primăria Arad a avut loc întâlnirea de lucru a primarului Aradului, ing. Gheorghe Falcă, cu conducătorii instituțiilor implicate în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, stabilindu-se un calendar de activități și constituirea unui comitet de organizare a manifestărilor dedicate Centenarului, comitet care să primească, să analizeze și să centralizeze propunerile de activități comemorative și evocatoare.

Din partea Filialei Județene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R.  a participat col.(r) Sandu Crișan, primvicepreședinte Filială, care a fost desemnat, împreună cu președintele Filialei, gl.mr.(r) Heredea Vasile-Ionel și cu președintele filialei Arad a A.N.V.R., col.(r) Ioan Gliga, să facă parte din comitetul de organizare a manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri.

Ne raliem cu toată forța și cu toată dorința de a ajuta la efortul de sărbătorire a împlinirii unui secol de la Marea Unire a tuturor românilor într-un singur stat liber, independent și democratic. Membrii filialei noastre vor propune activități potrivite acestui moment festiv și vor participa în număr mare la toate manifestările. Ca arădeni, trebuie să evidențiem cu mândrie rolul determinant pe care l-a avut Aradul în pregătirea programatică, logistică și acțională a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din data de 1 decembrie 1918. De asemenea, trebuie să evidențiem aportul Armatei Române și a Gărzilor Naționale Române din Ardeal la realizarea și apărarea Marii Uniri, în special campaniile militare din anul 1919, când inamicii din est și din vest încercau să frângă unitatea tânărului stat român. Pentru toate acestea, le mulțumim cu adâncă pioșenie înaintașilor și le păstrăm amintirea binecuvântată” a declarat președintele Filialei Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr. (r) Vasile-Ionel Heredea.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

IMG_1550 IMG_1590 IMG_1667 IMG_6640

Previous Article
Next Article