Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

SEMNAL EDITORIAL STINDARD  NR. 12

Apărut la finele anului, numărul 12 al revistei militare (și nu numai militare) STINDARD a fost prezentat în cadru festiv la Cercul Militar Arad cu ocazia sărbătorii de Sf. Ion.

irectorul fondator al revistei, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, a deschis evenimentul prin cuvinte de apreciere la adresa celor care și-au adus aportul la apariția revistei, apoi mr.(r) Dorin Ocneriu (redactor șef) și lt.col.(r) Alexandru Ioan Chiș (redactor șef adjunct) au prezentat sumar capitolele revistei și păreri personale despre numărul tocmai ieșit de sub tipar.

Din cuvântările altor vorbitori am reținut considerațiile apreciative despre revistă și îndemn la osteneală creatoare pentru scriitori (prof. Lucia Bibarț, președinta filialei arădene a Ligii Scriitorilor), felicitări celor care au depus efort pentru regândirea și reconfigurarea acestui număr, apărut în condiții grafice și de conținut superioare celor anterioare (prof. Floare Cândea, scriitor) și evidențierea bogatului și argumentatului conținut științific, informativ-formativ, pe care revista îl oferă cititorilor (prof. Horia Truță, istoric).

Rod al muncii și creației condeierilor militari și civili din Arad care lucrează sub egida Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad, a Cenaclului „Luceafărul” și a Ligii Scriitorilor Români – Filiala Județeană „Ioan Slavici” Arad, revista STINDARD se afirmă cu fiecare număr ca o prezență așteptată și agreată în spațiul jurnalistic și literar al județului și al țării. Prin aria variată a capitolelor și a materialelor, prin bogata informație și ilustrație oferite în cele 72 de pagini, revista semestrială STINDARD oferă cititorului o imagine amplă a vieții asociației rezerviștilor militari, la nivel central și local. Se regăsesc de asemenea veteranii de război, asociația „Cultul Eroilor”, armata activă și ceilalți parteneri sociali cu care Filiala „ZIRIDAVA” colaborează îndeaproape, între care amintim autoritățile publice locale – Primăria Arad, Consiliul Județean, Prefectura și instituțiile M.A.I., centrele culturale, biserica, mediul universitar și școlar, mediul politic și de afaceri, partenerii externi.

Nu lipsesc articolele dedicate Anului Centenar 2018 și altor evenimente sau personalități istorice aniversate, pentru că istoria patriei, trecutul glorios al armatei române, eroii și marii bărbați ai neamului se bucură de atenție deosebită.

Bogat este și capitolul de LITERATURĂ, în care sunt evidențiate o serie de creații în versuri și proză ale scriitorilor arădeni și din alte părți, mai tineri sau mai vârstnici, cu toții marcați de pasiunea pentru scris, pentru istorie și pentru actul cultural de calitate. Lăsăm cititorului plăcerea de a descoperi în revistă cele mai autorizate semnături depuse la finalul fiecărui text.

Revista STINDARD este forma cea mai apropiată sufletului nostru prin care ne prezentăm în fața lumii și în care ne reflectăm gândurile, activitatea, năzuințele, dar și datoria pe care o avem de a-i cinsti și a nu-i uita pe cei dinaintea noastră, care au făcut ceva pentru neam și țară. Nu ne vom opri la numărul 12, ci vom continua să aducem în fața arădenilor – militari sau civili deopotrivă – micul nostru aport la viața culturală din județ și din țară. Mulțumesc scriitorilor care colaborează cu revista noastră, mulțumesc colegiului de redacție, sponsorilor și tuturor celor care ajută la apariția revistei STINDARD” a declarat gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article