Filiala Județeană „Ziridava” Arad

SEMNAL EDITORIAL
DE CE A INTRAT ROMÂNIA ÎN RĂZBOI
Un eveniment de o mare încărcătură emoțional-patriotică a avut loc vineri la Cercul Militar Arad: lansarea ediției în limba română a cărții „Pourquoi la Roumanie a fait la guerre” (De ce a intrat România în război) scrisă în limba franceză de academicianul Ioan Ursu și apărută la Paris în anul 1918.
O echipă de cercetători militari și civili, coordonată de președintele Filialei Județene „Ziridava” Arad a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere general-maior (r) Vasile-Ionel Heredea, s-a aplecat cu dragoste și interes asupra originalului procurat de col. (r) Horea Gana în anul 1972, reușind să-l traducă în limba română și să-l publice acum, în prag de Centenar.
Păstrând neschimbat textul original, adăugând un Argument, o Prefață, o Biografie a autorului, o Anexă și mai multe poze și hărți, a reieșit o carte-document de o imensă însemnătate pentru istoriografia românească, un adevărat martor de inestimabilă valoare în justificarea intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei.
Deși cartea se oprește la momentul august 1918 și marele istoric Ioan Ursu n-a mai continuat o așteptată prezentare a epopeii luptei pentru unire din octombrie și noiembrie 1918 (care a culminat cu Marea Adunare Națională de la 1 decembrie de la Alba Iulia), nici a imenselor eforturi militare și diplomatice din anii 1919-1920 pentru apărarea și recunoașterea internațională a dorinței românilor de unire într-un singur stat, cartea De ce a intrat România în război pune în fața cititorului nu o întrebare (de ce?) ci justificarea ab initio a unui pas făcut cu greu, cu mari riscuri și sacrificii, dar absolut necesar pentru realizarea statului național unitar român postbelic.
Lansarea a avut loc în prezența unor oaspeți de seamă: ÎPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, vicepreședintele Consiliului Județean Arad Sergiu Bîlcea, comandantul C.M.J. și garnizoanei Arad lt.col. Ciprian Filimon, comandantul Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” Arad lt.col. Mihai Ioniță, președinții și membrii Comitetelor de conducere ale Filialelor Județene A.N.C.M.R.R., A.N.V.R. și A.N. „Cultul Eroilor – Regina Maria”, cadre universitare, istorici, scriitori și poeți arădeni, reprezentanți ai structurilor M.A.I., alți invitați cu dragoste de neam și de istoria patriei.
După cuvântul de salut și prezentarea invitaților, gazda simpozionului, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, a făcut o scurtă prezentare a cărții, elogiind efortul colectivului de cercetători care au concurat la apariția noii ediții. „Nu intru în detalii, las vorbitorii să dezvolte subiectele dorite și, mai ales las cititorul să afle, să înțeleagă și să aprecieze la justa valoare atât cartea în sine cât și evenimentele pe care le cuprinde și le oferă spre studiu și luare-aminte”.
A urmat la cuvânt col.(r) Horea Gana, care a descris modul în care a procurat prețioasa tipăritură de la un stand de antichități. Înțelegând valoarea inestimabilă – documentară și emoțională – a lucrării, a hotărât să pornească un demers de traducere și publicare în România, angrenând persoane potrivite, respectiv camarazi militari precum gl. Vasile-Ionel Heredea, gl. Dumitru Seserman, col. Vasile Tutula, lt.col. Alexandru Chiș, dar și civili interesați de istoria patriei precum prof. Ana Andrei (traducere), ing. Ovidiu Gana (prelucrare hărți), Viorel Simulov (tehnoredactare), tipărirea făcându-se la Editura Gutenberg Univers Arad, în condiții grafice deosebite.
Prof. Ana Andrei declară că este încântată să facă parte din colectivul care a readus la viață o carte care, fără acest efort lăudabil, ar fi zăcut în uitare, ca alte mii și mii de cărți pe care nimeni nu le-a scos la lumină.
Prof. Florica Ranta Cândea rememorează momentul în care a luat contact cu lucrarea, denumind-o „O carte într-o carte” și apreciind-o la superlativ atât ca operă literară (se simte tragismul literaturii de război), cât și ca monografie documentară (prin abundența informațiilor).
Prof. Anton Ilica apreciază valoarea istorică a cărții și importanța ei în desăvârșirea formării unui stat care la 1918 nu era în granițele sale firești, cartea întregind literatura noastră istorică.
Scriitorul Gheorghe Schwartz atrage atenția asupra stării de azi din România, accentuând pe neajunsurile în plan politico-social dar și al conștiinței, ce se fac simțite la 100 de ani de la Marea Unire.
Prof. Lucia Bibarț, președinta Filialei Arad a Ligii Scriitorilor din România, felicită colectivul de autori și îndeamnă istoricii și scriitorii de azi să nu pregete a aduce în fața publicului aspecte inedite din istoria românilor.
Actorul Valentin Voicilă, lider al revoluției arădene din decembrie 1989, reamintește celor de față sloganul pe care revoluționarii anticeaușiști și anticomuniști l-au scandat cu ardoare, la Timișoara, la Arad și în alte locuri: „Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască, Moldova, Ardealul și Țara Românească”, simbol al unității românilor de pretutindeni.
Prof. Emil Șimăndan a relevat rolul determinant al literaturii și presei românești din Ardeal și Banat în păstrarea conștiinței naționale și în mobilizarea elitei și maselor pentru Adunarea Națională de la Alba Iulia.
Poetul Ioan Vasile Marcu a reliefat rolul Gărzilor Naționale Române la 1918 și a recitat câteva versuri de înaltă simțire patriotică românească.
Vicepreședintele C.J.Arad, Sergiu Bîlcea, a rostit cuvinte de apreciere la adresa activității filialelor locale ale rezerviștilor militari, veteranilor de război și asociației „Cultul Eroilor”, oferind din partea autorităților municipale și județene distincțiile onorifice Crucea și Medalia Centenar.
A urmat apoi un lung și interesant dialog interactiv, care a depășit cadrul lansării de carte, devenind un vibrant schimb de idei între militari, scriitori și istorici, focalizat pe lupta pentru Marea Unire de la a cărei desăvârșire se împlinesc 100 de ani.

Text și foto mr. (r) Dorin Ocneriu

S

Previous Article
Next Article