Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad

CONDUCERE NOUĂ LA SUBFILIALA INEU A A.N.C.M.R.R.
Conform indicațiilor conducerii centrale a A.N.C.M.R.R., la filialele și subfilialele din teritoriu au loc în această perioadă adunări generale de dare de seamă și alegeri.
Marți, 14 martie, a avut loc adunarea Subfilialei Ineu, jud. Arad. Au participat membrii subfilialei și ca invitat viceprimarul orașului Ineu, ec. Ionel Alb. Din partea Filialei Județene ZIRIDAVA Arad a participat o delegație compusă din col.(r) Sandu Crișan-prim vicepreședinte Filială, col.(r) Constantin Bursa, lt.col.(r) Aniculăesei Mihai, mr.(r) Dorin Ocneriu, plt.adj.(r) Vasile Sebeșan.
După intonarea Imnului de Stat al României, președintele subfilialei, col.(r) Victor Uiorean, a salutat asistența, a prezentat invitații și a făcut cunoscută ordinea de zi a adunării:
1. Dare de seamă cu privire la activitatea Biroului subfilialei
2. Raportul cenzorului cu privire la situația financiară a subfilialei
3. Discuții pe marginea materialelor prezentate
4. Alegerea președintelui, a biroului și a delegaților la adunarea generală a Filialei Județene
În Darea de seamă au fost punctate pe scurt principalele activități din subfilială, cu accent pe participarea la fetivitățile de cinstire a sărbătorilor naționale și a tradițiilor eroice ale armatei române, ilustrându-se faptul că, din cauza lipsei unui sediu, membrii subfilialei pot participa doar la acțiuni organizate de autoritățile locale și mai puțin pot organiza activități proprii. S-a menționat în raport și o anume stare de tensiune existentă între unele grupuri și persoane din subfilială, lucru care nu trebuie să mai persiste în viitor.
Raportul cenzorului, prezentat de col.(r) Ismana Paul, reflectă buna gestionare a banilor subfilialei. Un punct aparte s-a referit la ajutorul de înmomrmântare, oferit de subfilială familiilor camarazilor decedați.
La Discuții au fost puse în lumină problemele legate de nerecuperarea banilor pierduți prin diminuarea pensiilor (col.r. Ion Marinescu), lipsa unui sediu și modul în care acest lucru influențează activitatea subfilialei, dar și nevoia de participare și de unitate în cadrul subfilialei (lt.col.r Mircea Diaconu), o mai mare implicare a conducerii A.N.C.M.R.R. în dialogul cu guvernanții pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari (col.r. Mihail Maftei), apel la unitate și la implicarea tinerilor în activitățile subfilialei (col.r. Ioan Martin), la ceremonialurile comemorative să nu se neglijeze niciun monument din oraș (mr.r. Octavian Dămoc), la alegerile pentru conducerea subfilialei să nu fie propuși membri ai partidelor politice (col.r. Jan Munteanu).
Răspunzând apelanților, viceprimarul orașului Ineu, ec. Ionel Alb, a punctat buna colaborare dintre subfilială și autoritățile administrației publice locale și a promis sprijin pentru repartizarea unui sediu pentru subfilială, cel mai probabil la vechea judecătorie. Col.(r) Sandu Crișan a adus lămuriri cu privire la pensiile militare și la activitatea Filialei Județene, iar col.(r) Constantin Bursa a făcut precizări despre modul de desfășurare a înmormântării cadrelor militare decedate.
Alegerea organelor de conducere ale subfilialei s-a făcut în mod democratic, fără niciun fel de tensiuni. Pentru funcția de președinte au candidat col.(r) Victor Uiorean, col.(r) Ion Marinescu, lt.col.(r) Mircea Diaconu și mr.(r) Octavian Dămoc. Fiecare și-a prezentat intențiile pentru activitatea de viitor a subfilialei, apoi s-a trecut la vot. A câștigat cu majoritate de voturi mr.(r) Octavian Dămoc, care va fi președintele Subfilialei Ineu a A.N.C.M.R.R. pentru următorii patru ani. În continuare au fost aleși membrii Biroului, care s-a întrunit apoi în prima ședință, desemnându-se următoarea configurație pe funcții: vicepreședinte mr.(r) Virgil Cnab, secretar mr.(r) Racoviță Mihalache, casier col.(r) Ismana Paul, cenzori lt.col.(r) Pârv Petru și plt.adj.șef(r) Banc Alexandru, purtător de cuvânt col.(r) Maftei Mihail, membri col.(r) Marinescu Ion, lt.col.(r) Diaconu Mircea, mr.(r) Duma Simion, MMP(r) Mureșan Ioan. Ultimul vot s-a dat pentru delegații care vor reprezenta subfiliala la adunarea generală a Filialei Județene Arad, în persoana mr.(r) Dămoc Octavian, col.(r) Maftei Mihail, col.(r) Marinescu Ion, lt.col.(r) Diaconu Mircea.
Fostul președinte col.(r) Victor Uiorean a mulțumit camarazilor care i-au fost alături timp de 21 de ani și a urat succes noii conduceri a subfilialei, iar președintele nou ales mr.(r) Octavian Dămoc a promis creșterea nivelului de implicare a Biroului subfilialei în viața rezerviștilor militari din Ineu și atenție egală tuturor membrilor – ofițeri, maiștri militari, subofițeri, simpatizanți, femei sau bărbați.
Col.(r) Sandu Crișan, prim vicepreședinte al Filialei Județene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R. a concluzionat la finalul adunării: „Ați demonstrat astăzi că sunteți un corp de rezerviști militari unit, omogen, în care experiența vârstnicilor se împletește armonios cu elanul celor mai tineri. S-a produs o predare de ștafetă, iar cei care au preluat-o au datoria de a duce subfiliala spre realizări cât mai benefice pentru pensionarii militari din Ineu, atrăgându-i și pe cei neînscriși. Aveți sprijinul conducerii centrale a A.N.C.M.R.R., al conducerii Filialei Județene și al autorităților locale din oraș și din județ. De dvs. depinde modul în care, de-acum înainte, veți organiza și desfășura activitățile aniversare, comemorative și de recreere pe care vi le propuneți. În numele președintelui Filialei, gl.mr.(r) Heredea Vasile-Ionel și al Comitetului Filialei, vă mulțumesc pentru modul în care ați desfășurat această adunare generală și vă doresc mult succes în tot ce veți face”.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

IMG_6648 IMG_6650 IMG_6652 IMG_6655 IMG_6657 IMG_6659 IMG_6662 IMG_6665

Previous Article
Next Article