Filiala Județeană Vâlcea a ANCMRR

In data de 21.04. 2021 ora  10. 00 in  sala  de  festivitati  a  CMJ  Valcea  a avut loc Adunarea  Generală   extraordinară pentru  dare   de   seamă  și  alegeri a  Filialei  Județene  Vâlcea  a  ANCMRR.

        La  activitate  au  participat un  numar  de   23 membri din 430 în  evidență,  cu o  normă  de  reprezentare  de   19  membrii. Din  partea   ANCMRR Central  a participat  col.(rtr.)  BELGIU   NICOLAE. Au fost invitați și au participat  – comandantul CMJ  VÂLCEA, comandantul Centrului  de  Pregatire pentru Geniu si EOD, – presedintele ANVR   VÂLCEA. Activitatea a avut loc in baza defășurătorului intocmit pentru Adunarea   Generala  cu  respectarea  măsurilor  anti  COVID-19  si   a  cuprins: Darea de seamă a biroului,  Alegerea organelor   de  conducere ale  Filialei, Aniversarea a 30 de  ani  de  la  infiintarea  Filialei   judetene  Valcea   a  ANCMRR

        In  cadrul  discutiilor  au luat  cuvântul 8  membrii  ai  filialei. Problemele ridicate de  cei  care  au  luat   cuvântul    s-au  referit  in  special la  pensile  militare, asigurarea medicamentelor și  măsurilor luate  impotriva   COVID-19.

            Pentru   functia  de presedinte  al   filialei  s-au   inscris   doi   candidati, col. (rtr)  DABU VASILE  și  col.(rtr) IONASCU   DAN   care, până  la  data  alegerilor si-a retras candidatura din  motive  personale.  Col.(rt).  DABU  VASILE   a   fost  ales in  functia  de   Presedinte  al   filialei  cu  majoritatea  de  voturi.

Previous Article
Next Article