Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral IACOB BALAN”

 ADUNARE FESTIVA CU PRILEJUL ZILEI INTERNATIONALE
A PERSOANELOR VARSTNICE – FILIALA  TULCEA

          Pe data de 29.09.2021, la sediul Consiliului Județean Tulcea s-a
desfășurat în devans Adunarea festivă cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 Octombrie).
          Adunarea a fost prezidată de președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, cpt.cdor.(rtr.) DUMITRESCU ANTON-OVIDIU, în prezența: d-nei. MADAR ANICA – șef serviciu conducere Instituții deconcentrate și afaceri europene, reprezentanta Instituției Prefectului Tulcea; dl. MERGIANI DUMITRU – administratorul public al județului, reprezentantul Consiliului Județean Tulcea; dl. BIBU NICOLAE – administratorul public al primăriei Tulcea; d-na. STANCIULESCU MIHAELA – director executiv la Casa de pensii Tulcea; cdor.(rtr.) ZAHARIA ION – președinte A.N.C.M.R.R. Filiala Județeană Tulcea  „Contraamiral IACOB BALAN” si din data de 27.09.2021 vicepreședinte al C.J.Tulcea al persoanelor vârstnice; col. (rtr.) NASTAC GHEORGHE – secretar executiv al C.J. Tulcea al persoanelor vârstnice si membru în comitetul A.N.C.M.R.R. Filiala „Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea; col.(rtr.) ISTRATE NEACȘU – președinte al A.N.C.M.R.R. – M.I. Tulcea, președinți ai unor Asociații de pensionari din județ și nu în ultimul rând reprezentanți ai aparatului de conducere ai A.N.C.M.R.R. “Contraamiral IACOB BALAN”, cdor. (rtr.) STOICA ROMEO – prim-vicepresedinte, col. (r.) SERBENCU SAVA – vicepresedinte, M.M.pr. (rtr.) DAMIAN ION – membru, col. (r.) DIACONU IONEL –membru.
Presedintele C.J. Tulcea a prezentat materialul informativ privind problemele din anul 2020 și până în prezent, scoțând în evidență realizările dar și neîmplinirile pe linia activităților persoanelor vârstnice, apoi a prezentat programul de activități pentru perioada 28.09. – 03.10.2021 în favoarea pensionarilor și a solicitat implicarea mai activă a  organelor de conducere ale municipiului și județului în soluționarea unor probleme, mai ales pentru pensionarii defavorizați material sau cei cu probleme mari de sănătate.
Edilii au luat pe rând cuvântul, lăudând realizările de-a lungul anilor în economia orașului și a județului, celor care acum sunt pensionari și arătând că aceștia merită o mai mare atenție din partea conducerii pentru rezolvarea multiplelor probleme ale acestora, deasemeni spunând că au notat cele prezentate si că se vor strădui, ca împreuna cu factorii de răspundere să rezolve problemele prezentat cu care se confruntă pensionarii. Toți cei ce au luat cuvântul au urat sănătate și viață lungă tuturor pensionarilor.
In incheiere, președintele C.J. Tulcea al persoanelor vârstnice a mulțumit celor din conducerea județului și a municipiului pentru urările făcute și pentru participare și a decernat DIPLOME DE EXCELENȚĂ și ANIVERSARE unor invitați, iar in afara membrilor Comitetului A.N.C.M.R.R. prezenti la Adunare si d-nei. lt.col.(r.) medic NICOLAE SICINSCHI MIOARA, col.(r.) EPURE ROMICA si cdor.(r.) BACANU GHEORGHE.
            LA MULTI SI SANATOSI ANI TUTUROR PERSOANELOR    
                                                VARSTNICE!
 Corespondent: cdor. (rtr.) ROMEO STOICA

Previous Article
Next Article