Filiala Judeţeană TULCEA

 SĂRBĂTORIREA  ZILEI  EROILOR  ÎN  GARNIZOANA  TULCEA

În România, care a pierdut în prima mare conflagraţie a secolului al XX-lea aproape un milion de militari şi civili, prevederile Tratatului de la Versailles s-au concretizat prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos, dată decretată sărbătoare naţională a poporului român. Ţara noastră a devenit, astfel, primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali.

În anul 1948, având în vedere noua conjunctură politică, prin Decretul nr. 71/1948, Ziua Eroilor a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se, astfel, prevederile anterioare. Ulterior, prin Decretul nr. 117/1975 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, s-a menţinut prevederea potrivit căreia Ziua Eroilor era celebrată la 9 mai, cu prilejul Zilei Independenţei de Stat a României şi a Victoriei asupra Fascismului.

După 1990, ca urmare a demersurilor Ministerului Apărării Naţionale, Ziua Eroilor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci de Ziua Înălţării Domnului. Prin Legea nr. 48/1995, se proclama Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti – Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos -, potrivit tradiţiei româneşti. Ulterior, Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război completează manifestările dedicate promovării cultului eroilor la români, stipulând totodată că marcarea acestei zile are loc cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos.

Astăzi și în Garnizoana Tulcea s-a sarbatorit, după ceremonialul obișnuit, Ziua EROILOR, la care au participat prefectul Județului – Lucian FURDUI, vicepreședintele C.J. – Dumitru MERGIANI, primarul municipiului – Constantin HOGEA, loctiitorul comandantului Garnizoanei –lt. col Cosmin FRONE, șefi ai unor structuri si comandanti de unități, reprezentanți mass-media și nu în ultimul rând cea mai mare delegație (de până în prezent)  a A.N.C.M.R.R. din M.Ap. N. și M.I., formată din vicepreședinți si membrii ai Comitetului filialei “Contraamiral IACOB BĂLAN” Tulcea, nu neapărat în ordinea funcțiilor, gradelor, sau alfabetică, ci membrii care au dorit să aducă un pios omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă:

–         cdor. (r.) ION ZAHARIA, col. (r.) VICTOR IVAN, col. (r.) ION CHIRIAC, cdor. (r.) ANDREI CROITORU, cdor. (r.) NICOLAIE COBUZ, cpt. cdor. (r.) OVIDIU DUMITRESCU, col. (r.) GHEORGHE MILIAN, col. (r.) SAVA SERBENCU, col.(r.) STEFAN NISTOR, lt. col. (r.) ION DIACONU, col. (r.) GHEORGHE NASTAC,  lt. (r.) GHEORGHE TOADER, cdor. (r.) VASILE POPOVICI, Mr. (r.) VASILE BABIC.

Foto : SAVA SERBENCU

Previous Article
Next Article