Filiala Județeană Timiș „Colonel Ion Enescu”

Satu Nou (sârbă – Banatsko Novo Selo, maghiară – Révújfalu, germană – Banater Neudorf, română – Satu Nou) este o localitate în Districtul Banatul de Sud, Voivodina, Serbia, cu o populație de 7089 locuitori, la ultimul recensământ, din care jumătate sunt români. În această localitate s-a organizat  activitatea privind  OMAGIEREA  SAVANTULUI ROMÂN, renumit profesor universitar, lingvist, dialectolog, lexicograf şi lexicolog, folclorist şi critic literar, poet, romancier, autor de antologii, manuale, dicţionare, atlasuri lingvistice… RADU  FLORA care s-a născut pe 5 sept.1922 și a trăit până în 4 sept.1989.
           Societatea de Limba Română din Voivodina-Serbia, a adresat o invitație ANCMRR, Filiala Județeană Timiș „Colonel Ion Enescu”  de a participa la ediţia a 29-a a prestigioasei manifestări cultural-ştiinţifice internaţionale ,,MEMORIALUL RADU FLORA”, precum și la festivitatea de marcare a 30 de ani de la înființarea Societății Cultural-Artistice „Dr. Radu Flora” din Satu Nou.   Manifestarea culturală s-a organizat în data de JOI 2 SEPTEMBRIE,  la Casa de Cultură din Satu Nou, cu începere de la orele 13.00. La această prestigioasă adunare a ROMÂNILOR, a fost prezentă și o delegație a ANCMRR, Filiala Județeană Timiș „Colonel Ion Enescu”, formată din Vicepreședinte mr.(r.) Nicolae BUSUIOC și mr.(rtr.) Aurel-Matei BANCU care este și Vicepreședinte al Asociației Culturale „Constantin Brâncuși”, precum și o  solistă de muzică populară și romanțe din Timișoara,  doamna Mărioara Colgea, cu o coroană de flori și cărți și reviste în limba română pentru frații noștri din Banatul Sârbesc. La colocviul ştiinţific, consacrat domeniilor de activitate care s-au găsit în sfera de  activitate a   profesorului universitar dr. RADU   FLORA, au participat – fiul acestuia Viorel FLORA, profesori universitari de la Universitatea din Novi Sad, ministrul consilier de la Consulatul României de la Vârșeț, domnul Daniel BALA, cadre didactice, diverse Asociații Culturale ale Românilor din zonă,  săteni, elevi, Televiziunea și Radioul din Novi -Sad, etc., activitatea fiind condusă de Lucian MARINA, președintele Societății de Limbă Română din Voivodina-Serbia. Cu această ocazie s-a organizat și o expoziție de nestemate din lăzile de zestre ale membrelor Asociației femeilor „Boboacele” din Satu Nou și Asociației Femeilor „Mâini harnice bănățene” din Petrovâsâla. S-au prezentat comunicări din partea oamenilor de știință și cultură din Serbia, iar din partea României, d-nul Aurel-Matei BANCU, le-a adus zeci de cărți și reviste în Limba Română, de istoriografie, poezii în grai bănățean etc., la care a contribuit  și Asociația noastră. S-au acordat diplome, recunoștințe  și premii în cărți de poezie, proză, critică literară, monografii și reviste literare, ANCMRR  Filiala Timiș „Colonel Ion Enescu” imbogățindu-și zestrea cu numeroase cărți care vor fi expuse la loc de cinste la sediul Asociației. După o masă comună de aproximativ 1 oră,   activitatea s- a  încheiat în jurul orelor 20.30, după un spectacol de muzică populară și dansuri românești, intr-o  atmosferă insuflețită. Cinste acestor ROMÂNI, care încearcă să-și păstreze identitatea, istoria, tradițiile și cultura românească!
Câteva imagini, care încearcă să surprindă activitatea de omagiere, a prof.universitar dr.RADU FLORA.
 A consemnat: Vicepreședinte ANCMRR, Filiala Județeană Timiș „colonel Ion Enescu” – Mr.(r.) Nicolae BUSUIOC

Previous Article
Next Article