Filiala Judeţeană Sibiu „General Ilie Şteflea”

Selecţiuni din raportul de activitate

al Comitetului Filialei Judeţene Sibiu a ANCMRR „General Ilie Şteflea”

în perioada martie 2016 – martie 2017,

prezentat de Preşedintele Filialei col. (r) Ioan Părean

 În perioada pentru care prezentăm acest raport de activitate, filiala noastră şi-a desfăşurat programul conform prevederilor Statutului asociaţiei şi programului anual propriu, având în atenţie, în principal, rezolvarea problemelor de ordin social ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora. Comitetul a militat pentru cultivarea valorilor trecutului naţional şi militar al poporului român, pentru păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei Române, a valorilor şi simbolurilor naţionale, în eforturile ţării noastre de a face faţă noilor cerinţe ale structurilor europene şi euroatlantice, din care România face parte.

Dintre numeroasele activităţi la care membrii filialei noastre au participat, putem enumera:

        1.Ceremonialele organizate de Garnizoana Sibiu, pentru omagierea şi comemorarea unor evenimente prin depuneri de coroane de flori la monumente şi Cimitirele Eroilor cu ocazia               Zilei Naţionale, Ziua Forţelor Terestre, Ziua Europei, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Drapelului, Ziua Imnului Naţional, Ziua Armatei Române , Ziua Eroilor           Revoluţiei din Decembrie 1989 şi altele.

  1. Ca în fiecare an, în sǎptǎmâna premergătoare Zilei Armatei Române, respectiv în 23 octombrie 2016 am organizat o slujbă de comemorare a camarazilor noştri trecuţi în eternitate în ultimul an. Aceastǎ comemorare a avut loc la capela Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bǎlcescu” și s-a efectuat de cǎtre preotul militar Cǎtǎlin Sǎmǎrghițan. De asemenea, comitetul a hotǎrât ca la decesul fiecǎruia dintre membri filialei, cu cotizația plǎtitǎ la zi, sǎ se dea un anunț la rubrica „decese” din cotidianul Tribuna, iar pentru cei care neau onorat cu prezența la activitǎțile desfǎșurate de cǎtre filialǎ, prin depunerea unei coroane la catafalcul celui plecat dintre noi.
  2.   Începând din luna aprilie 2012, lunar organizăm câte o excursie la obiective istorice şi culturale, atât din judeţul nostru cât şi din ţară (mai puţin în lunile de iarnă). În anul 2016 s-au organizat 18 excursii, dintre care 3 în afara țării (Bulgaria; Ungaria; Republica Moldova;).
  3. La adunările săptămânale am invitat personalităţi militare sau civile care ne-au prezentat aspecte deosebit de interesante despre: armata României după intrarea în NATO, evenimente din istoria naţională, perspectivele dezvoltării economice a României în epoca globalizării, obiective culturale ale judeţului Sibiu şi multe altele. La aceste adunǎri sǎptǎmânale s-a folosit aparatura electronică pe care am achiziționat-o prin donațiile fǎcute de cǎtre membrii filialei (un laptop, un video-proiector şi o instalaţie de sonorizare).
  4. O realizare deosebită este continuarea editării și tipǎririi revistei noastre: REZERVISTUL SIBIAN. Revista are apariție trimestrialǎ și se tipǎrește într-un tiraj de 200 de exemplare/ numǎr. S-a ajuns la nr. 13.(anul IV, nr. 13). La editarea și distribuirea revistei au contribuit și colegii noștri de la: Filiala Județeanǎ Sibiu a ANCMRR din MAI;
  5. Tot în sfera domeniului cultural putem aminti lansǎrile de carte ale colegilor noștri: Gl. bg (r) dr. Mircea Vladu, col. (rtg.) Ștefan Vișan, cpt. c-dor (rtg) Nicolae Munteanu, precum și ale prietenilor și colaboratorilor noștri: Gl. flt. aer. (rtg) Radu Theodoru, Cristian Troncotă, Corvin Lupu, Gheorghe Funar, Gavril Dejeu etc.
  6. În toamna anului 2015 s-a hotărât ca în fiecare an, în luna decembrie sau ianuarie, să fie organizat un concurs de cultură generală numit: Concursul Anului, în care concurenții să recunoască din proiecția video obiectivele istorice și turistice văzute în excursiile organizate în anul respectiv. Pentru anul 2017 câștigător al concursului a fost d-na Mihaela Voivoda. A câștigat o cupă, o diplomă și o excursie gratuită, prima din anul 2017. De asemenea în lunile de vară, iunie-iulie, se desfășoară Concursul Umoristic, ajuns la cea de-a doua ediție.
  7. Începând cu anul 2013, tot în luna decembrie, se conferă Diplome Aniversare membrilor filialei noastre care împlinesc un număr rotund de ani, respectiv 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 și care au cotizația plătită la zi, de asemenea, celor care s-au remarcat în mod deosebit în activitățile filialei, li se acordă Diplome de Excelență.
  8. S-a realizat Cronica ilustrată a Filialei…, vol. I, pentru anii 2012-2014, iar acum pregătim pentru tipar volumul al II-lea, pentru anul 2015 și al III-lea pentru anul 2016. Câte un exemplar din aceste lucrări vor fi donate: Arhivelor Naționale – filiala Sibiu, Biblioteccii Județene ASTRA și Academiei Forțelor Terestre „N. Bălcescu.”

Activitățile filialei au fost imortalizate pe o serie de 6 DVD-uri.

În evidenţele filialei noastre, la 31 decembrie 2016, erau înscrişi 519 membri, din cei peste 2000 de pensionari militari care domiciliază în judeţul Sibiu. Din acest total de 519 membri, 48 activează la subfiliala din Mediaş şi sunt conduşi de d-nul gl.fl.aer (r) Andrei Viorel, membru al Comitetului Filialei Sibiu şi, totodată, preşedinte al subfilialei Mediaş.

Începând din anul 2014 ni s-au alăturat peste 170 de membri simpatizanți, care au participat și participǎ la activitǎțile filialei noastre. Începând din acest an, 2017, vom înființa o nouă subfilială în Mărginimea Sibiului, cu sediul la Săliște. La discuțiile avute cu primarul orașului Săliște, d-nul Horațiu Răcuciu, ni s-a promis un sediu pentru această subfilială.

Activităţile membrilor filialei noastre s-au desfăşurat săptămânal, în fiecare zi de joi, între orele 10 – 11.30, la Cercul Militar Sibiu, când are loc o şedinţă ordinară de prezentare a noutăţilor din domeniul militar, a noilor legi şi dispoziţiuni care ne implică în mod direct, întâlniri cu personalităţi culturale şi politice ale judeţului, scriitori, veterani de război etc. Cu acest prilej s-au prezentat noutăţi editoriale: lansări de carte, revistele Rezerva Oştirii Române, Rezervistul Sibian, România Eroică, Rapsodia, Cenaclul de la Păltiniș etc. Am avut în atenţie ca toţi membrii filialei noastre să fie informaţi cu activitatea desfăşurată la nivel naţional de către Biroul Permanent Central al ANCMRR. Astfel, au fost prezentate demersurile efectuate de cǎtre Biroul Permanent Central al ANCMRR cu privire la Legea pensiilor militare, lege care sperǎm sǎ fie adoptatǎ de cǎtre Parlament cât mai curând posibil.

Dintre nerealizări putem puncta:

– De aproape zece ani, Filiala noastră face demersuri pentru înfiinţarea unui Cimitir Militar pe unul dintre terenurile armatei, dar până în prezent ne-am lovit de refuzul, mai mult sau mai puţin direct al unor factori de decizie. În condiţiile în care garnizoane cu mult mai mici decât Sibiul (ex. Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte ş.a.) deţin astfel de cimitire, este ruşinos ca o garnizoană de mărimea şi puterea Sibiului să nu beneficieze de un astfel de obiectiv, în condiţiile în care acum trăiesc în Sibiu aproape 5000 de militari activi, în rezervă şi în retragere, fără să mai vorbim de cei din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă etc. Garnizoana Sibiu există şi va continua să existe şi în viitor, cel puţin prin Instituţiile militare de învăţământ unice în România. Prin realizarea acestui obiectiv cu capelă proprie, cu alei drepte şi largi, se poate evita situaţia ruşinoasă ca la ceremonialele de înmormântare ale cadrelor militare, garda de onoare să stea cocoţată pe alte morminte sau cruci cum s-a întâmplat de nenumărate ori. Sperăm că prin demersurile pe care le va face eşalonul nostru superior de la Bucureşti să se rezolve:

Problema pensiilor militare printr-o nouă şi dreaptă lege, care să nu mai poată fi schimbată după voinţa vremelnicilor conducători politici.

Redirecţionarea a 2% din impozitul aplicat pensiilor militare spre Filiala Judeţeană Sibiu a ANCMRR.

Cooptarea de noi membri dintre cadrele militare recent ieșite la pensie și dintre cei ieșiți anterior.

– Pentru etapa viitoare va trebui să colaborăm mai intens cu Asociaţiile similare de la nivel judeţean şi mai ales cu organele locale din conducerea judeţului Sibiu.

– Vom continua organizarea de excursii, atât în ţară cât şi peste hotare.

Adunarea Generală pentru Darea de Seamă s-a încheiat cu alegerea noului comitet al asociaţiei, col.(r.) Ioan Părean fiind reales în funcţia de preşedinte. Ceilalţi membrii ai Comitetului Filialei Judeţene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR sunt col.(r). dr. Baboș Alexandru, prim-vicepreşedinte, col. (r) Petrescu Ion, vicepreşedinte, col. (r.) Lăpădat Ioan, vicepreşedinte, Gl. flt. aer. (r.) Andrei Viorel, membru şi preşedintele subfilialei Mediaş, col. (r.) Oprișor Isaia, membru, col. (r) Petrescu Alexandru, contabil și secretar executiv I, cpt. (r.) Cociş Ioan, secretar II, col. (r) Drăgan Ilie, membru, col. (r) Vrânceanu Ionel,membru, mr. (r) Manea Doru, membru supleant, mm.pr. Crăciun Gheorghe, membru supleant, plt.adj șef (r.) Olaru Constantin, membru supleant.

Consemnăm faptul că, în zilele de 24 şi 26 aprilie 2017, a fost demarat proiectul privind excursiile peste hotarele ţării cu o primă excursie desfăşurată pe trasee turistice din Ungaria şi Austria, la care au participat un număr însemnat de mare al membrilor asociaţiei, dar şi simpatizanţi ai acesteia. Această primă excursie se constituie un început bun, care va fi urmat de alte astfel de iniţiative demne de toată lauda.

A consemnat col.(r.) V. Neghină

IMG_3300 IMG_3301 IMG_3302

Previous Article
Next Article