Filiala Județeană Maramureș a ANCMRR

Adunarea Generală Anuală
                                               INFORMARE

În data de 26.04.2022, în sala de festivități a Cercului Militar Baia Mare, s-a desfășurat Adunarea general anuală a Filialei Județene Maramureș a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. La adunarea generală a filialei Maramureș a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” a participat gl.mr.(rtr.) Buciuman Marian – prim vicepreședinte al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, direcționalul filialei și în calitate de invitați:
– Col. Coste Costel – comandantul garnizoanei Baia Mare;
– Lt. col. Dreghici Marcel – comandantul Batalionului 813 Infanterie „Maramureș”;
– Col.(rtr.) Ceterchi Ioan – președinte al filialei Maramureș „Pintea Viteazu” a ANCMRR din M.A.I.
             Președintele filialei, col.(r.) Gavril Costin a prezentat Raportul Biroului Permanent al Filialei Județene Maramureș a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” privind punerea în practică a Strategiei Asociației și a Planului Anual cu Principalele Activități al Filialei pentru perioada 22 aprilie 2021-26 aprilie 2022.
     În continuare au fost prezentate și aprobate cu unanimitate de voturi:
– Planul Anual cu Principalele Activități pentru perioada 26 aprilie 2022-26 aprilie 2023;
– Bilanțul financiar-contabil pentru anul 2021;
– Raportul Comisiei de Cenzori;
– Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
-Regulamentul de constituire și utilizare a Fondului special, modificat și completat cu propunerile făcute de către participanții la adunarea generală;
– Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei Județene Maramureș  A.N.C.M.R.R.  „Alexandru Ioan Cuza”.
      În cadrul dezbaterilor au fost abordate subiecte legate de inechitățile din sistemul de pensii militare, probleme asociate asigurării drepturilor la asistență medicală și tratament a rezerviștilor militari, precum și necesitatea ca organele de conducere centrale ale  Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” să se implice mai mult în rezolvarea tuturor problemelor sociale ale membrilor săi.
        Gl.mr.(rtr.) Buciuman Marian – prim vicepreședinte al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” și direcțional pentru filiala județeană Maramureș, în cuvântul său, a scos în evidență aspectele pozitive din activitatea filialei, a transmis salutul președintelui asociației și a apreciat raportul prezentat de președintele filialei, din punct de vedere al conținutului, acesta fiind structurat pe domenii de activitate. Au fost apreciate pozitiv preocupările pentru întocmirea și aplicarea Regulamentului de constituire și utilizare a Fondului special precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Filialei Județene Maramureș  ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, documente care răspund cerințelor și sarcinilor specifice activității filialei.
Președintele filialei județene Maramureș a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”.
Colonel (r.) Gavril COSTIN

Previous Article
Next Article