Filiala Județeană Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R ,,Alexandru Ioan Cuza”

vineri 12 aprilie, 2019

REZERVIŞTII MILITARI GORJENI,  LA CEAS DE BILANŢ

La data de 11 aprilie 2019, începând cu orele 10.00, la Cercul Militar Tg. Jiu a avut loc Adunarea Generală a Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R. Din partea conducerii Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” a participat o delegație condusă de domnul gl.bg. (rtr.) Pană Ion, membru al Biroului Permanent Central și președinte al Filialei Județene „Decebal” Mehedinți a A.N.C.M.R.R., alături de care s-au aflat domnii: gl.mr.av.(rtr.) Grecu Gheorghe, cdor (r.) Octavian Cococeanu – președinte și col. (r.) Dumitru Dolea – prim-vicepreședinte la Filiala Județeană Dolj a A.N.C.M.R.R., iar din partea autorităților județene și locale a participat prefectul de Gorj, domnul Ciprian Florescu, reprezentanții Garnizoanei Tg. Jiu și ai Centrului Militar Gorj, precum și ai altor filiale A.N.C.M.R.R. și Cultul Eroilor din țară și din județ, în calitate de invitați.

Domnul gl.bg.(rtr.) Ion Bărbulescu, președintele filialei județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” a prezentat raportul de activitate  al filialei pentru anul 2018, apoi au fost prezentate de membrii Biroului Județean al filialei celelalte documente de pe ordinea de zi.

Col. (r.) Emanuel Bărbulescu – prim-vicepreședintele filialei a prezentat Planul de măsuri și activități pentru anul 2019, în vederea creșterii nivelului calitativ al filialei în toate domeniile de activitate și o foarte bună colaborare cu instituțiile administrației județene și locale, cu mediul universitar și comunitățile locale.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul în curs și  Bilanțul financiar-contabil derulat în anul 2018 au fost prezentate de plt. adj. (r.) Vlăduleanu Nicolae, iar Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitățile desfășurate în 2018 asupra respectării legislației în vigoare privind realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) a fost prezentat de lt. col. (r.) Stroe Lucică.

Adunarea Generală a constatat că problemele prezentate, aprecierile și recomandările făcute, atât din partea prefectului județului Gorj, Ciprian Florescu, a reprezentanților A.N.C.M.R.R. central și invitați, cât și din rândul membrilor prezenți au la bază prevederile Statutului, prezintă importanță și pot constitui repere și domenii de acțiune pentru organele de conducere, dar și pentru fiecare membru al filialei.

Adunarea Generală apreciază că realizările prezentate se datorează în primul rând eforturilor depuse în această perioadă de către unii membri – puțini la număr – ai Comitetului și Biroului Permanent ale filialei pentru perfecționarea conducerii, întărirea organizatorică, prin primirea de noi membri, diminuarea numărului de restanțieri la plata cotizației, rezolvarea problemelor de protecție socială și asigurare medicală a membrilor filialei dar și a membrilor familiilor acestora.

Deasemenea, Adunarea Generală reliefează sprijinul primit din partea   Comandantului Garnizoanei Tg Jiu – al cărui locțiitor, col. ing. Tîlvescu Eugen  a fost prezent în calitate de invitat, a conducerii Centrului Militar Județean  și organelor administrației publice locale în desfășurarea  tuturor activităților planificate în cadrul filialei.

În activitatea Biroului Permanent și a Comitetului  au existat și neîmpliniri  în planificarea, organizarea și  desfășurarea unor activități, necuprinderea  – cu sarcini și răspunderi concrete – a cât mai multor membri ai filialei. Cu toate acestea, Adunarea Generală apreciază pozitiv activitatea organelor de conducere ale filialei și a fost de acord ca și în anul 2019, până la viitoarea Adunare Generală, acestea să rămână în aceeași componență numerică și nominală. Membrii Adunării Generale au luat la cunoștință de prevederile Statutului ANCMRR ediția 2019 și sunt hotărâți să le respecte în întreaga activitate derulată în cadrul Asociației și în comunitatea locală cu demnitatea militarilor din Armata de Rezervă a României.

Domnul gl. bg. (rtr.) Ion Bărbulescu, președintele filialei, a înmânat diplome de onoare și câteva suveniruri invitaților.

În partea a doua a ședinței au urmat discuțiile și propunerile pentru îmbunătățirea activității Biroului Permanent și Comitetului: consolidarea conlucrării cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Asociaţia Națională a Veteranilor de Război, Asociaţia Națională Cultul Eroilor  „Regina Maria” prin conjugarea eforturilor în direcții de interes reciproc; creșterea autorității imaginii și prestigiului filialei în relațiile cu organele administrației publice locale, cu societatea civilă și între membrii filialei; atragerea de fonduri financiare necesare îndeplinirii obiectivelor și activităților planificate ale filialei, prin completarea Formularului 230; îmbunătățirea sistemului de comunicare cu membrii filialei și aparatul central, pentru a se asigura o participare crescută a acestora la viața filialei – platformă on line și suport de telefonie mobilă. Printre cei care au luat cuvântul amintim pe domnii col. (rtr). Ion Nimară, col. (rtr.) Nicola Octavian, col. rtr. Ion Trașcă, etc. La finalul discuțiilor, domnul general de brigadă (r.) Ion Pană a prezentat acțiunile recente întreprinse de conducerea Asociației, cu intervenții la Ministerul Apărării Naționale, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – privind recalcularea pensiilor militare, ajungându-se până la Guvern sau Parlamentul României.

Membrii Adunării Generale a Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R. au adoptat o Hotărâre ce va fi remisă conducerii centrale a Asociației.

Col. (r.) Constantin SEMEN, Foto, lt. col. (r.) Gigi BUȘE

 

Previous Article
Next Article