Filiala Judeţeană Dolj

Un  vis  împlinit

Urmaşii  cadrelor  militare  în  rezervă  şi  în  retragere  ai  Filialei ,, Mihai  Viteazul”  Dolj,  şi  nu  numai, din  Bănie  şi  de  pe  arealul  Olteniei,  şi-au  văzut  un   frumos  vis  împlinit.  După  o  regretabilă  absenţă  de  18  ani  din  peisajul  învăţământului  liceal  craiovean,  Colegiul  Naţional  Militar  ,, Tudor  Vladimirescu”  şi-a  redeschis  larg  porţile  în  noul  an  de  învăţământ  pentru  odraslele  lor,  fete  şi  băieţi.

Cu  acest  prilej,  în  urma  aprobării  de  către  Ministerul  Apărării  Naţionale  a  raportului  Şefului  Marelui  Stat  Major  General  nr.  1494  din  mai  2016,  el  însuşi  absolvent  cu  ani  în  urmă  al  prestigiosului  liceu,  i s-a  acordat  şi  denumirea  onorifică  –  Tudor  Vladimirescu,  patronul  spiritual  Sfântul  Mare  Mucenic  Gheorghe  şi  Steagul  de  Onoare.

Au  fost  prezenţi  la  acest  moment  istoric  ofiţeri  ai  Statului  Major  General  ai  Armatei,  foste  cadre  militare  ale  Colegiului,  numeroase  c.m.r.r.  ale  Filialei  ,,Mihai  Viteazul”  Dolj  a  A.N.C.M.R.R,  reprezentanţi  ai   corpului  profesoral ,  dar  şi  ai  a administraţiei  publice  locale  şi  centrale.

Întreaga  asistenţă,  în  majoritate  formată  din  părinţii  elevilor,  au  trăit  momente  de  adâncă  emoţie  sufletească.  Introducerea  în  formaţie,  a  Drapelului  de  luptă  a  Colegiului  Naţional  Militar  ,,Tudor  Vladimirescu”,  intonarea  Imnului  Naţional  al  României,  rostirea  pe  o  singură  voce  a  legământului  de  credinţă….,,umplu  ochii  de  lacrimi. Erau  lacrimi  de  mândrie,  de  nedescrisă  bucurie”.

Iar  discursul  IPS  Irineu  Popa,  Mitropolitul  Olteniei,  în  cadrul  oficierii  serviciului  religios,  a  înălţat  inimile  până  la  cer. ,,Regiunea  noastră  Oltenia,  şi  oraşul  Craiova  aveau  nevoie  de  acest  colegiu  şi  cu  toţii  ne  doream  să  se  realizeze  acest  vis  al  nostru  pentru  că  aici  s-au  născut  şi  au  trăit  eroi  de  mare  valoare  pe  care  îi  cinstim.  Este  o  şcoală  extraordinară  pentru că  aici  elevii  şi  elevele  vin  cu  un  scop,  un  ideal: dorinţa  de  a  merge  pe  urmele  strămoşilor  noştri”.

În  el,  în  acest  discurs  patetic,  elevii  şi  elevele,  îşi  aflau  inspiraţia  rostind  şi  ei,  la  fel  de  înduioşător:,,Eu,  elev  mă  leg  să  învăţ  carte,  să-mi  ofer  braţul  şi  inima  pentru  a  sluji  cu  destoinicie  patria  şi  Armata  României. Aşa  să-mi  ajute  Dumnezeu  ! “

Mesajele  rostite  de  numeroşi  reprezentanţi  ai  entuziastei  urbe  craiovene,  între  care  preşedintele  C.J. Dolj,  Ion  Prioteasa,  prefectul  judeţului  Dolj,  Sorin  Răducanu,  primarul  Craiovei ,  Lia  Olguţa-Vasilescu,  elevi  ai  liceului  Tudor  Vladimirescu,  dar  şi  de  reprezentanţi  ai  administraţiei  centrale  au exprimat, la  unison, sincere  satisfacţii  pentru  reluarea  unei ,, frumoase  şi  însemnate  tradiţii : redeschiderea  porţilor  şcolii  militare  craiovene”.

Iată  ce  ne  spune  cuvântul  rostit  de  domnul  general-locotenent  Adrian  Tonea,  locţiitor  al  Şefului  Statului  Major  General: ,,Reluăm  o  tradiţie  la  Craiova  prin  reînfiinţarea  Colegiului  Naţional  ,,Tudor  Vladimirescu”.  Astăzi  este  momentul  în  care  începem  un  nou  an  şcolar  alături  de   copii,  care  trec  de  la  mediul  cald  al  familiei,  la  acest  mediu  militar.  Emoţiile  sunt  inerente  atât  pentru  copii,  cât  şi  pentru  părinţi,  chiar  şi  pentru  noi.  Reînfiinţarea  Colegiului  reprezintă  o  necesitate  şi,  în  acelaşi  timp,  o  oportunitate  atât  pentru  Ministerul  Apărării  Naţionale,  cât  şi  pentru  sistemul  naţional  de  învăţământ”.

Momentul  cel  mai  emoţionant  al  evenimentului  oltean  l-a  constituit,  fără  îndoială,  ceremonia  de  predare-primire  a  cheii  Colegiului  sau  simbolul  schimbării  generaţiilor.  Gen.(r)   Corvin  Gheorman,  fostul  comandant  al  Liceului  din  perioada  1982-1988,  a  dat  citire  mesajului  de  predare  a  cheii  Colegiului  şi  a  înmânat-o  elevului  caporal  Alberto  Roşie.  Elevii  au  promis  că  vor  învăţa  carte  şi  îşi  vor  respecta  dascălii  şi  superiorii.

Colegiul  fiinţează  în  cazarma  Batalionului  de  Instrucţie,  Comunicaţii  şi  Informatică  ,, Fraţii  Buzeşti” ,  un  spaţiu  care  s-a  amenajat  special  pentru  ca  aceşti  elevi  să  aibă  toate  condiţiile  pentru  săvîrşirea  unui  act  educaţional  de  calitate.

,,Avem  un  foarte  bun  grup  şcolar  profesoral,  condus  de  un  profesor  de  excepţie,  de  domnul  Zamfirică  Petrescu.  Din  discuţiile  pe  care  le-am  avut  cu  părinţii  am  înţeles  optimismul  acestora  şi  faptul  că  şi  domniile  lor  vor  fi  alături  de  noi  în  această  armonie  a  entităţilor  care  se  implică  în  obţinerea  de  performanţe.  Pentru  aceasta  şi  pentru  tot  ceea  ce  urmează  să  fie  scrise  daţi-mi  voie  să  urez  ,,VIVAT  Colegiului  Naţional  Militar  << Tudor  Vladimirescu >>!”,  a  afirmat  eruditul  colonel Gheorghe  Dincă,  comandantul  reînfiinţatei  instutuţii  de  învăţământ  liceale  craiovene.    Festivitatea  de  deschidere  a  anului  şcolar,  s-a  încheiat  cu  defilarea  elevilor.          Col(r)  Sergiu  Picioruş – Purtător  de  cuvânt  al  Filialei  Judeţene  Dolj  a  A.N.C.M.R.R.

deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-1 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-2 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-3 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-4 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-5 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-6 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-7 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-8 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-9 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-10 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-11 deschiderea-anului-scolar-la-cnm-tv-craiova-12

Previous Article
Next Article