Filiala Judeţeană DOLJ ,,MIHAI VITEAZUL”

ZIUA  ARMATEI  ROMÂNE  –  25  OCTOMBRIE

CAMARAZI  SÂRBI  ŞI  BULGARI  PREZENŢI  ÎN  CRAIOVA  LA  SĂRBĂTOAREA  DE  SUFLET  A  ROMÂNILOR

Semnificaţia  istorică  a  comemorării  ZILEI  ARMATEI  ROMÂNE,  25  OCTOMBRIE, a  prilejuit,  reunirea  în  premieră,  în  cetatea  BĂNIEI,  a  delegaţiilor  a  nu  mai  puţin  de  patru  filiale  militare,  care,  de  ceva  vreme  dau  viaţă  cu  rodnicie  acordurilor  de  prietenie  încheiate.  Este  vorba  de  delegaţia  Filialei  Asociaţiei  Pensionarilor  Militari  sârbi  din  ZAJECER,  condusă  de  col.(r) RAICOVICI  LIUBOMIR,  delegaţia  Filialei  Asociaţiei  Pensionarilor  Militari  din  Vidin,  condusă  de  col. (r)  ZENIZEL  PETKOV,  delegaţia  Filialei  Judeţene  Mehedinţi ,,Decebal”  a  A.N.C.M.R.R.  condusă  de Gl. Bg.(r)  ION  PANĂ  şi  delegaţia  Filialei  Judeţene  ,,Mihai  Viteazul”    Dolj  a  A.N.C.M.R.R,  condusă  de  preşedintele  acesteia,  c-dor. (r)  OCTAVIAN  COCOCEANU.

Un  prim  moment  festiv  la  care  iau  parte  oaspeţii  militari  împreună  cu  gazdele  lor  doljene  este  ceremonialul  militar- religios  desfăşurat  în  Cimitirul  Sineasca,  loc  ales  de  notabilităţile  craiovene  de  cinstire  a  memoriei  celor  ce  şi-au   adus  jertfă  nepieritoare  pentru  fiinţialitatea  Statutlui  Naţional  Român.  Din  nou,  atmosfera  acestui  loc  de  veci  al  EROILOR,  răsună de acordurile  înălţătoare  ale  IMNULUI  NAŢIONAL,    de  Te Deum-ul  preoţesc,  de  omagiile  emoţionante  ale  autorităţilor  civile  şi  militare  închinate  memoriei  tuturor  ostaşilor  români  căzuţi  la  datorie,  de-a  lungul  veacurilor.

În  prezenţa  unei  impresionante  asistenţe  militare  şi  civile,  cele  patru  delegaţii  ale  c.m. rez. rtg..,  aştern  la  picioarele  Monumentului  Eroilor,  o  coroană  de  flori.  După  darea  onorului  la  comandant  a  gărzii  de  onoare,  locţiitorul  comandamentului  Brigăzii  2  Infanterie  ,,ROVINE”,  domnul  colonel  dr.  DAN  IONESCU,  se  întreţine cu  oaspeţii  militari  din  ţările  vecine  precum  şi  cu  cei  doljeni .

După  terminarea  ceremonialului  militar  religios,  toţi  cei  enumeraţi  mai  sus  la  care  li  s-au  alăturat  reprezentanţi  ai  Filialei ,,FRAŢII  BUZEŞTI”  Dolj  a  A.N.C.E.  ,,REGINA MARIA”,  ai  A.N.V.R.  şi  A.R.P.I.A. s-au  deplasat  la  Prefectura  Dolj,  unde  au  avut  o  întrevedere  cu  Prefectul  Judeţului  Dolj,       d-nul  NICOLAE  SORIN  RĂDUCANU.  Cu  această  ocazie,  acesta  s-a  adresat    participanţilor  cu  următoarele  cuvinte: ,, Sunt  nespus  de  bucuros  să  văd  la  dumneavoastră,  cadre  militare  în  rezervă  şi  retragere  sârbe,  bulgare  şi  române,  sau  mai  degrabă  oltene,  o  colaborare  şi  o  prietenie  camaraderească  atât  de  sinceră  şi  deschisă.  Cum  să  nu  stimezi  şi  respecţi  pe  cei  ce  insuflă  şi  creează  astfel  de  virtuţi  omeneşti  şi  le  oferă  cu  generozitate  celor  din  jur”  În  continuare  au  avut  loc  schimburi  de  atenţii  simbolice  şi  scurte  alocuţiuni  din  partea   participanţilor.

Finalul întâlnirii  este  marcat  de  înmânarea  de  DIPLOME  DE  APRECIERE  distinşilor  oaspeţi  militari  în  rez.  şi  rtg. ,  autorităţilor  locale  prezente,  de  către  preşedintele  Filialei  Dolj  a  A.N.C.M.R.R.    c-dor (r)   O.  COCOCEANU.

Împreună  cu  prefectul  judeţului,  asistenţa  coboară  în  PIAŢA  UNIRII.  Aici,  în  apropierea  statuii  ecvestre  a  domnitorului  MIHAI  VITEAZUL,  Bg. 2 Inf. ROVINE ,  prezintă  o  expoziţie  publică  de  armament  şi  tehnică  de  luptă  de  ultimă  generaţie.

Vizita  oaspeţilor  ia  sfârşit  într-un  cadru  la  fel  de  plăcut  şi  încântător.  Gazdele  ospitaliere  le  oferă  la  Restaurantul  Militar  Craiova,  o  masă  prietenească  pe  măsură  de  apetisantă,  animată  generos  de  valoroşi  interpreţi    de  muzică  populară    ai  Ansamblului  Profesionist  ,,MARIA  TĂNASE”  din  Craiova.

Vicepreşedinte  al  Filialei  A.N.C.M.R. ,,Mihai Vitezul”  Dolj,

col. (r) DOLEA  DUMITRU

20161025_111431 20161025_112647 20161025_113300

Previous Article
Next Article