Filiala Judeteană Dâmboviţa „Colonel Dumitru Băltăreţu” a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”

Filiala Judeteană Dâmboviţa „Colonel Dumitru Băltăreţu” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “ Alexandru Ioan Cuza” a desfăsurat joi 04 aprilie 2019 Adunarea Generală Anuală.

Activitatea s-a desfășurat în sala oglinzilor a Cercului Militar din Târgovişte.

Ȋnainte de a intra în sala de sedinţă, participanţii au vizitat pe holurile Cercului Militar, o expoziţie de pictură a Maiorului (r.) Dragoş SÃNDULESCU, o expoziţie de fotografie cu imagini de la activităţi militare a Plutonierului adjutant Principal (r.) Adrian ROBU şi o interesantă expoziţie de documente, insigne şi semene de armă a domnului Ion-Tinel MIHAI.

La activitate au participat  o mare parte a membrilor Filialei  dar şi invitaţi printre care amintim;

-Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – domnul colonel (r.) Belgiu Nicolae, direcțional pentru Filiala Dâmboviţa și domnul colonel (r.) inginer  Andrei Marin, membrii ai Consiliului Director si al Biroului Permanent Central.

-Comandantul garnizoanei Târgovişte, domnul colonel inginer Petre JIANU

-Comandantul C.M.J. Dâmboviţa, domnul locotenent colonel  Marius NIŢÃ.

-Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanele Vârstnice din Judeţul Dâmboviţa, domnul economist Gheorghe POPA.

-Preşedintele  Asociaţiei Veteranilor de  Război – Filiala Judeţeană Dâmboviţa,   domnul general de brigadă  (rtg.) Stan BÃDICA.

-Preşedintele C.A.R. Pensionari Militari Dâmboviţa, general de brigada ( rtg.) Pavel BABEU – preşedinte de onoare al Filialei noastre.

-Preşedintele Asociaţiei Cultul ,,Rrgina Maria” Eroilor – Filiala Judeţeană Damboviţa,  domnul colonel (rtg.)  Gheorghe ȘERBAN, vicepresedinte al filialei noastre.

-Preşedintele Asociatiei Cadrelor Militare in Rezervă si in Retragere din M.A.I., domnul colonel (r. ) Ghiorghe Deaconescu

-Preşedintele Asociatiei Ofiţerilor în Rezervă din România, Sucursala Dâmboviţa, domnul colonel (r.)Viorel SIMESCU.

Ordinea de zi a Adunarii Generale  a fost:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Preşedintelui Filialei cu analiza activităţii Comitetului Filialei şi al Biroului Permanent, pentru perioada 22 martie 2018 – 04 aprilie 2019;
  2. Prezentarea Bilanţul  Financiar Contabil  pe anul 2018:
  3. Prezentarea spre aprobarea a Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al Filialei pentru anul 2019;
  4. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
  5. Analizarea si aprobarea propunerilor de înlocuire/ completare a unor membrii din organele de conducere ale filialei, respectiv al Comitetului si al Biroului Permanent
  6. Prezentarea Planului de  Măsuri pentru anul 2019 discutate in    Biroul Permanent al Filialei şi analizarea si propunerea acestuia spre aprobare.
  7. Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Adunarii Generale Anuale.

După prezentarea si aprobarea documentelor au urmat discuţii si prezentarea unor documente, ordine ori noutăţi de către participanţi. La invitaţia Preşedintelui Filialei Judeţene, Colonel (r.) SANDU Ioan-Valentin, la final  participanţii au imortalizat activitatea printr-o fotografie de grup si au socializat împreună.

Preşedintelui Filialei Judeţene,

 Colonel (r.) SANDU Ioan-Valentin

 

Previous Article
Next Article