Filiala Judeţeană CLUJ

     PE FRONTUL MEDIATIC

                         – două decenii… pe micul ecran –      

Recent, în Filiala  Judeţeană Cluj a Asociaţiei  Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, al cărei președinte este col.(r) Ion TRAȘCĂ,  în fața a aproape o sută de camarazi, s-a organizat prezentarea cărții ” PE FRONTUL MEDIATIC – două decenii… pe  micul ecran ”, scrisă de cunoscutul jurnalist militar, colonelul Ioan MIJA.

Despre conținutul și semnificațiile apariției acestei cărți au vorbit, frumos și argumentat : doamna Nadia FĂRCAȘ BACIU, director al prestigioasei edituri Ecou Transilvan din Cluj- Napoca ; coloneii Iulian PATCA și Gheorghe CIREAP, colegi de preocupări și prieteni ai autorului.

Cartea este închinată împlinirii a cinci decenii de televiziune militară și constituie, așa cum precizează autorul,  un ”modest omagiu celui care a fost colonelul Ioan COSTEA, primul redactor șef al emisiunilor militare de radio și televiziune reunite într-o unică redacție, la 30 martie 1968”.

Este o carte frumoasă, scrisă cu suflet și talent, cu har de povestitor, folosindu-se numeroase figuri de stil și imagini artistice, alese cu grijă și plasate în locurile potrivite. Ea exprimă multe sentimente, spontane sau controlate, dar și multe informații despre instituțiile media din armată și despre oamenii minunați care le-au încadrat.

În mod premeditat, autorul nu a structurat cartea pe capitole, cu titluri care să sugereze conținutul acestora. A împărțit-o pe fragmente, numerotate de la unu la unsprezece, lăsând cititorului plăcerea de a descoperi ce idei sau fapte sunt prezentate în fiecare dintre acestea. Astfel că, relatările curg continuu, asemenea unui fluviu, când limpede și liniștit, când tulbure și învolburat, după cum au fost vremurile.

Analizând conținutul de ansamblu al cărții, putem distinge, totuși, două părți mari. În prima parte autorul își imaginează o călătorie cu trenul pe ruta Cluj- București, pe care a parcurs-o de multe ori în primii cinci ani de carieră, când a fost comandant de pluton de transmisiuni la Florești, în Brigada 5 Artilerie Antiaeriană. Pe ritmul roților de tren, care parcă spun : ”te duc ; te-aduc / te duc ; te-aduc” colonelul Mija își amintește momente importante din viața lui, specifice începătorilor într-ale carierei militare: prezentarea la unitate într-o garnizoană necunoscută; preluarea  funcției  și  emoționanta  comandă:  ”Pluton, ascultă comanda la mine” ; participarea la primele trageri demonstrative sau de instrucție, la alarme și aplicații sau la activitățile culturale de la Casa Armatei; întâlnirea cu comandantul armatei, cu cel al brigăzii sau cu ale personalități militare ; întâmplări inedite despre soldații pe care i-a instruit sau despre cei mai buni colegi.

A doua parte a cărții începe cu prezentarea unei  schimbări radicale în  viața autorului. Pe când își dorea să continue studiile și să ajungă mare comandant de transmisiuni, destinul i-a hărăzit să fie selecționat  pentru un post de jurnalist militar la Televiziunea Română. A urmat o interesantă perioadă de stagiu de probă, în care s-a confruntat cu misiuni noi, cu oameni și instituții noi, iar pe data de 03.05.1972  a devenit oficial jurnalist de televiziune, o profesie mai  specială, care avea să-i ocupe două decenii din viață. În această calitate a prezentat 280 de emisiuni ”De strajă patriei”, inclusiv pe ultima dintre acestea, cea din data de 17 decembrie 1989, zi în care s-a dat în armată semnalul alarmei  de luptă și a început  derularea cunoscutelor evenimente revoluționare din societatea românească.

În această parte, foarte bogată în informații, sunt deosebit de interesante relatările despre exercitarea profesiei de ziarist într-o perioadă complicată, când cultul personalității se exacerbase și totul era puternic ideologizat. Jurnaliștii militari pricepuți, între care și Ioan MIJA, au găsit formule de refugiu. Au făcut reportaje și discuții inedite cu eroii adevărați din armată, cei aflați în aplicații și tabere de instrucție, pe Transfăgărășan, la Canalul Dunăre – Marea Neagră, în mine sau mari combinate metalurgice, în campanii agricole, la cutremure sau inundații. A fost o experiență extraordinară, prezentată în carte cu mult talent, cu  emoție și responsabilitate. Sunt menționate  zeci de personalități militare, pe care eu nu le amintesc acum, din dorința de a nu face o ierhizare a lor și a nu omite  pe careva, în  mod nedrept.

Mai trebuie menționat și faptul că, pentru a da cărții mai multă culoare, autorul inserează, din loc în loc, descrieri ale unor peisaje naturale mirifice din satul natal, din Cluj-Napoca sau de pe traseele pelegrinărilor sale. De asemenea, integrează în mod fericit întâmplări din viața personală sau a familiei, fără a face deloc exces de date autobiografice. Inedite sunt relatările despre modul cum a cunoscut-o pe viitoarea soție, cu care a întemeiat o familie minunată, sau cele despre experiențele avute ca purtător de cuvânt al Serviciului de Protecție și Pază ori angajat al Primăriei Sectorului 6.

Cu multă atenție și rigoare, autorul  relatează și evenimente cu caracter mai special, desfășurate la nivel național, care configurează cadrul general în care era plasată instituția militară în perioada respectivă. Astfel, de exemplu,  el face dezvăluiri despre evenimentele din august 1968, când Cehoslovacia  a fost invadată de către forțe ale Tratatului de la Varșovia, despre  diferite decizii din regimul totalitar și servituțile generate de acestea sau despre participarea proprie la evenimentele complicate din decembrie 1989 și din anii care au urmat.

Cu aceste argumente, putem afirma  că  avem pe panoplie o nouă carte   valoroasă. La creșterea valorii ei a contribuit substanțial și  prestigioasa Editura Ecou Transilvan din Cluj – Napoca,  prin calitatea tipăriturii și legătoriei și  prin frumusețea ilustrației.

Fără îndoială, domnul colonel Ioan MIJA  și-a împlinit un vis frumos, reușind să publice această carte acum, când a ajuns la  50 de ani de la începutul carierei militare, 50 de ani ai căsniciei sale frumoase și tot 50 de ani de la reunirea emisiunilor militare de radio și televiziune, pe care le-a slujit cu mare devotament. În acest sens, la finalul cărții domnia sa spune : ”Cu modestele-mi puteri am trudit pe fila albă pentru a dărui ceea ce eu socot că poate fi omagiul potrivit pentru toți cei care s-au învrednicit, în anii trecuți, să susțină această producție de presă militară audio-vizuală, care s-a constituit într-o fereastră larg deschisă spre o lume fascinantă, lumea unităților militare, spațiu în care bărbații și femeile unui popor deprind conștiința și practica apărătorului de neam și țară, ca o ștafetă a datoriei, venită din străbuni și trecută, din generație în generație, viitorimii ”

Generos, cum este, autorul a oferit în mod gratuit câte un exemplar tuturor camarazilor care au participat  la această reușită prezentare de carte.

                            Col.(r.) Gheorghe CIREAP

                            – membru în Comitetul Filialei Județene Cluj a A.N.C.M.R.R.-

 

Previous Article
Next Article