Filiala Județeană Argeș „POSADA”

31 Mai 2020 – „ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR”.

Anul acesta la data mai sus menționată, sărbătorim 95 de ani de la constituirea primei structuri asociative a ofițerilor în rezervă și în retragere și 30 de ani de la crearea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

Filiala noastră, înființată în 17 mai 1991, sărbătorește 10 ani de când a fost declarată de Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Județeană Argeș „POSADA”, cu sediul la Curtea de Argeș.

La propunerea Biroului Permanent al Filialei Județene Argeș „POSADA”, cu ocazia acestui eveniment, pentru participarea activă la realizarea obiectivelor și sarcinilor statutare ce revin Asociației în scopul creșterii prestigiului și afirmării acesteia, pentru comportarea și profilul exemplar dovedite în îndeplinirea idealurilor și virtuților cuprinse în deviza „PATRIE – ONOARE – DEMNITATE” au fost înaintați în gradul următor:

– maiorul ( Intd.) ILINCA  CONSTANTIN  NICOLAE, în gradul de locotenent-colonel;

– plutonierul adjutant ( Au.) DUMITRANA  DUMITRU  GHEORGHE, în gradul de plutonier adjutant principal.

De asemenea tot cu prilejul „Zilei Rezervistului Militar” care reprezintă un moment plin de semnificație pentru toți cei care, cu credință și-au slujit țara și poporul un număr semnificativ de ani, sub drapelul tricolor și care au activat cu rezultate deosebite în cadrul filialei noastre, tot la propunerea Biroului Permanent al filialei noastre s-a acordat de către Biroul Permanent Central al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”:

– medalia „Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R., domnului col. (r.) NICOLAE  MARIAN;

– medalia „Emblema de Onoare a Forțelor Terestre”, domnului col. (r.) COSORECI  DĂNUȚ;

– medalia „Rezervistul Militar”, domnului lt. col. (r.) DUMITRESCU  MIRCEA  ȘTEFAN.

În semn de aleasă prețuire pentru contribuția adusă la promovarea înaltelor valori-spirituale ale rezerviștilor militari, la cultivarea tradițiilor militare și camaraderești cuprinse în deviza „PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”, Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, prin persoana președintelui, domnul General-locotenent ( rtr.) Neculai BĂHNĂREANU, a conferit „EMBLEMA DE ONOARE” a A.N.C.M.R.R. domnului Primar al municipiului Curtea de Argeș PANȚURESCU  CONSTANTIN și domnului viceprimar JUBLEANU  GABRIEL. Precizez că ambii sunt membrii ai filialei noastre.

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Rezervistului Militar” în numele Biroului Permanent al Filialei Județene Argeș „POSADA” a A.N.C.M.R.R., cât și a membrilor acesteia, vă doresc multă sănătate, fericire, bucurii, prosperitate și îndeplinirea tuturor aspirațiilor!

La mulți ani dragi colegi!

 PREȘEDINTELE  FILIALEI  JUDEȚENE  ARGEȘ  „POSADA”

Colonel ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

Ziua Rezervistului Militar – 31 mai 2020

 

Previous Article
Next Article