Filiala Județeană ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R ,,Alexandru Ioan Cuza”

FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R. şi Revista “PIETRELE DOAMNEI”

8 mai 2019 – La CERCUL MILITAR din Curtea de Argeş a avut loc întâlnirea lunară a iubitorilor de cultură, sub genericul GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE SEARĂ, organizată de prof. dr. GEORGE BACIU, redactor-şef al revistei PIETRELE DOAMNEI şi col.(rtg.) LAURENŢIU DOMNIŞORU, președinte al Filialei POSADA a A.N.C.M.R.R.

Programul întâlnirii a conţinut trei tematici importante, care au trezit interesul participanţilor.

ARGEŞUL ÎN LITERATURA ROMÂNĂ – Expunerea domnului profesor CONSTANTIN VOICULESCU a început prin evocarea personalităţii complexe a lui Neagoe Basarab, care a lăsat posterităţii, pe lângă măreaţa biserică episcopală de la Curtea de Argeş, monument arhitectural de o valoare excepţională, şi un preţios monument literar cu titlul: ,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. A pornit apoi într-o incursiune printr-o minunată pleiadă de scriitori născuţi în zona Argeşului, adăugându-i şi pe cei care au fost impresionaţi de istoria şi frumuseţea locurilor ce i-au inspirat să scrie opere remarcabile rămase mărturie în literatura română (Alexandru Davila – Vlaicu Vodă, Barbu Delavrancea – nuvela Sultănica, Ion Pillat – Pe Argeş în sus ; George Topârceanu -Balada morţii ; Lucian Blaga – Meşterul Manole ; Ion Luca Caragiale – drama Năpasta)

9 MAI 1866 – 9 MAI 1977 – Domnul profesor CEZAR BĂDESCU a prezentat câteva momente importante ale istoriei ţării noastre: instaurarea Regalităţii româneşti prin încoronarea regelui Carol I ca rege al României, evenimentele politice şi sociale din acea perioadă şi Războiul de Independenţă din 1977. Domnul profesor a citit Imnul Regal, pe versuri de Vasile Alecsandri, amintind şi de Regina Elisabeta a României, cunoscută sub pseudonimul literar de Carmen Sylva, din a cărei creaţie a citit o poezie.

LUCIAN BLAGA, PERSONALITATE MARCANTĂ A CULTURII ROMÂNE. Domnul profesor CONSTANTIN VOICULESCU a continuat expunerea detaliată referitoare la Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român. A făcut o scurtă prezentare a biografiei acestuia, insistând pe importanţa creaţiei sale literare şi filozofice.

Dl. profesor GHEORGHE BACIU a dat citire câtorva dintre creaţiile dumnealui şi ale membrilor cenaclului, care vor apărea în revista „SUFLET ROMÂNESC” ce urmează a fi publicată.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Col. ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

Previous Article
Next Article