Filiala Județeană Argeș „Posada” a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”

10 aprilie 2019, la Biblioteca Publică din localitatea Albeşti, judeţul Argeş, a avut loc întâlnirea lunară a iubitorilor de cultură, sub genericul GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE SEARĂ, organizată de prof. dr. GEORGE BACIU, redactor-şef al revistei PIETRELE DOAMNEI, col.(rtg.) LAURENŢIU DOMNIŞORU, președinte al Filialei POSADA a A.N.C.M.R.R.ALEXANDRU IOAN CUZA şi doamna MARILENA RĂDULESCU, bibliotecar la Biblioteca din comună.

Evenimentul s-a derulat în două etape :

LANSAREA A DOUĂ CĂRŢI

PICURI DE TIMP, autor Elena Toteanu

Prof. Constantin Voiculescu, printr-o prezentare exemplară, a apreciat că volumul de debut al doamnei Elena Toteanu, alcătuit din şapte capitole (Aspiraţii, Anotimpurile vieţii, Rugăciune, Şi cerul plânge uneori, Retrospecţie, Diverse), conţinând 100 de poezii, se evidenţiază prin diversitatea expresiilor artistice şi originalitate. Tematicile abordate – de natură erotică, religioasă, filozofică, dedicate României Mari sau comunei Muşeteşti (Picuri de timpDecor autumnal, Eroilor, Dor de tată, etc.) – l-au determinat pe dl. profesor să anticipeze că volumul de poezii al doamnei Elena Toteanu se va impune în timp prin frumuseţea versului şi stările sufleteşti transmise.

Doamna profesoară Elena Şerbănescu a vorbit în termeni elogioşi despre Elena Toteanu, demonstrând, prin recitarea câtorva poezii, că poeta tece prin toate esteticile literare, asimilând clasicismul cu realismul şi postmodernismul. Numind-o poetesa de la Muşeteşti, doamna profesoară a remarcat bogata viziune creatoare şi sensibilitate nelăsată la voia întâmplării a autoarei, scoţând în evidenţă că destinul poetului este acela de a trăi poezia cu o intensitate impresionantă.

Dl. Ion Vasilescu a adăugat celor spuse că poetul nu-şi întrerupe niciodată activitatea, subliniind că poeta face eforturi să demareze un cenaclu literar la Muşeteşti.

Poeta Elena Toteanu a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în apariţia volumului său de poezii, celor care au făcut prezentările şi i-au apreciat creaţia, precum şi soţului ei, care a încurajat-o să se dedice acestei pasiuni. La final, a recitat câteva dintre poeziile sale, creând o emoţie deosebită în rândul audienţei.

Dl Baciu a lăudat talentul doamnei Elena Toteanu, apreciind că poeta trăieşte fiecare vers, transmiţând sentimente înălțătoare celui ce-o ascultă sau îi citeşte poezia.

PERCUŢII ŞI CONFESIUNI, autor Vasile Dorin Ghilencea, prezentată de prof. Cezar Bădescu.

Din motive obiective, autorul nu a fost prezent la lansarea cărţii sale. Dl profesor Cezar Bădescu a vorbit despre lucrarea de memorialistică a scriitorului, făcând şi o scurtă retrospectivă a activităţii scriitoriceşti a acestuia. Dumnealui a caracterizat lucrarea ca fiind, în aceeaşi măsură, un document valoros, pentru ştirile prezentate, pentru personalităţile şi instituţiile culturale exemplificate, dar şi o oglindă, în care cititorul poate descoperi nu numai scriitorul ci şi omul conştiincios, vertical, plin de bunătate şi respect pentru cei din jur.

Dl Piele Gheorghe a dedicat o epigramă doamnei Elena Toteanu.

Dl. Baciu a citit un poem nou, intitulat Ceartă-mă!, gândit într-un ritm alert, asemănător unui cântec.

Surpriza oferită celor prezenţi de către doamna Marilena Rădulescu : vizitarea vechii Biserici de la Brăteşti, datată din anul 1864, cu hramul Înălţarea Domnului, şi a celei noi, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Într-o atmosferă pioasă, preotul Marius Ilie a oferit celor prezenţi câteva date istorice şi arhitecturale despre biserica veche.

Întâlnirea s-a încheiat cu un moment artistic, prezentat în interiorul noii biserici, de către GABRIELA SAVU, elevă în clasa a VI-a, la Școala Generală din Albeşti, membră a Clubului FII ARTIST, din Piteşti, care a interpretat trei cântece ( De vrei să ştii ce înseamnă român, Cântă cucul bată-l vina şi, acompaniindu-se la chitară, Dacă-au plecat Ardealule din tine), încântându-i pe auditori.

 PREȘEDINTELE FILIALEI  JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel ( rtr. ) Laurențiu  DOMNIȘORU

 

Previous Article
Next Article