FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

24 februarie 2017 – Domnului profesor, cu dragoste…La şedinţa din februarie, toţi membrii Cenaclului Literar „Nicolae Velea” au răspuns prezent, ca la şcoală, la chemarea domnului Marian Ghiţă, managerul Bibliotecii Municipale din Curtea de Argeş. Era un eveniment deosebit, de suflet, preţuire şi recunoştinţă: Venerabilul nostru Preşedinte de onoare şi membru fondator al Cenaclului, profesorul Constantin Voiculescu-membru al clubului nostru literar, la ZI ANIVERSARĂ… Într-o atmosferă emoţionantă, de sărbătoare, am ascultat mai întâi o prezentare de suflet, realizată de prof.dr. George Baciu, poet, un remarcabil scriitor argeşean, redactorul şef al revistei de cultură „Pietrele Doamnei” din Domneşti. Astăzi, când prof. Voiculescu adună în buchetul vieţii frumoşi ani rodnici, atingând „Vârsta Patriarhilor”, cum aprecia acad. Gh. Păun, ne bucurăm sincer toţi de prezenţa Domniei Sale în centrul vieţii culturale din Cetatea Basarabilor. De altfel, venerabila-i vârstă ne oferă prilejul unor rememorări nostalgice şi binemeritate efuziuni de simpatie în jurul personalităţii Domniei Sale. Este un bun moment de a răscoli amintiri frumoase ca între prieteni, de a face chiar evaluări ale vieţii şi activităţii acestui mare Dascăl cu multiple valenţe, Constantin Voiculescu ! De neam şi obârşie din Poienarii de Argeş, Constantin Voiculescu s-a născut la 25 februarie 1935, într-o familie de agricultori, oameni modeşti, harnici, cu multă dragoste de pământ şi de neam. Şi-a făcut studiile primare şi elementare în satul natal, apoi a frecventat Şcoala Pedagogică de Băieţi din Sibiu, obţinând Diploma de Învăţător în anul 1953. A activat la catedră, timp de doi ani, ca învăţător în comuna natală. Dorinţa de mai mult îl îndeamnă să-şi continuie studiile. Astfel, se înscrie la examenul de admitere şi reuşeşte la prestigioasa Universitate din Bucureşti, unde frecventează, în învăţământul de zi, cursurile Facultăţii de Pedagogie-Filologie, obţinând, în iulie 1959, Diploma de Profesor de Pedagogie şi de Limba şi literatura română. În următorii patru ani funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la Şcolile Generale din Tigveni şi din Valea Iaşului, la ultima fiind numit şi director de şcoală. În anul 1963 a fost promovat în funcţia de Inspector Şcolar, apoi Şef al Secţiei de Învăţământ şi Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Curtea de Argeş, funcţii pe care le-a îndeplinit cu onestitate până în anul desfiinţării raioanelor (1968). Revine la catedră, ca profesor de Psihologie şi de Literatura română, precum şi pe funcţia de director adjunct la Liceul „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeş,până în anul 1974, când este din nou promovat în funcţia de Inspector General Adjunct, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş. Revine la catedră, în anul 1979, la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, unde funcţionează până la pensionare. După evenimentele din anul 1989, este solicitat la Şcoala Postliceală de Învăţători şi Educatoare, pe catedra de Metodica predării limbii române, precum şi la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă” pentru a preda cursuri de Pedagogie-psihologie. Pentru meritele sale deosebite i s-au acordat titlurile de „Profesor Fruntaş”, „Profesor Emerit”, „Diploma de Onoare”, Diploma de Excelenţă” etc. iar vechiul Consiliu de Stat i-a conferit prin Decret de Stat „Ordinul Meritul Cultural”, clasa a III-a.

Pe lângă activitatea din învăţământ, prof. Constantin Voiculescu a îndeplinit numeroase alte funcţii, neretribuite, precum cea de metodist al ISJ, preşedinte la Societăţii Filologice, filiala din Argeş, director al Universităţii Cultural-Ştiinţifice din Curtea de Argeş şi multe altele. În ultimii ani, domnul profesor a colaborat intens la cotidianul „Argeş Expres”, la revistele de cultură „Curtea de la Argeş”,condusă de acad. Gh. Păun, unde a fost şi corector, la „Pietrele Doamnei”, condusă de poetul George Baciu şi scriitorul Ion C. Hiru, la revista „Glasul iubirii”(redactor-şef, George Robert Mitrache), la suplimentul „Săgetătorul”, al cotidianului „Argeşul”(director Mihai Golescu) şi altele. A cotribuit cu numeroase articole, eseuri, recenzii, la multe dintre culegeri editate în ultimii ani. Amintesc pe cele mai importante: „Celebrităţi din negura uitării”(trei volume), editată de scriitorul Ion C. Hiru; culegerea „Neosteniţi întru lumină” (patru volume), editată tot de Ion C. Hiru; antologie Atelierului Literar Şcoala de Poezie de la Curtea de Argeş”, editată de poetul Dumitru M. Ion şi altele. Trebuie menţionat că prof. Constantin Voiculescu a scris şi a editat importante cărţi pentru elevi, studenţi şi chiar profesori: „Cum vorbim, cum scriem”(2004), „Articole, Eseuri, Recenzii”(Ed. Arefeana, 2010), ediţia a doua, revizuită şi asăugită „Cum vorbim, cum scriem”(2011). Multe dintre articolele publicate, răspândite prin diverse ziare şi reviste, cu deosebire, în „Argeş Expres”, pot fi adunate în câteva volume, pentru a vedea, în scurt timp, lumina tiparului. Prin cărţile sale, prof. Voiculescu se dovedeşte „un cavaler al eleganţei literare şi un adevărat specialist al corectitudinii gramaticale”, cum spunea în prefaţă editorul său, Nelu Arefeanu. Din dragoste pentru cultură, Domnia Sa participă cu generozitate fie la Centrul de Cultură şi Arte, fie la Muzeul Municipal, fie la Cercul Militar, fie la Bibliotecă, prin cenaclul nostru, susţinând conferinţe, expuneri, recenzii, fiind permanent un model de conduită şi seriozitate, de înţelepciune şi profesionalism. Pentru noi, colegii săi de canaclu, rămâne o personalitate care impune respect, preţuire şi recunoştinţă…

La Ziua sa aniversară, îl asigurăm pe domnul profesor Voiculescu de respectul şi preţuirea noastră, făcându-i tradiţionala urare: LA MULŢI ANI, CU SĂNĂTATE ! şi îl asigurăm că rămâne în sufletele noastre omul cu sufletul sensibil şi generos, un devotat prieten şi om de aleasă cultură. Cu admiraţie şi sentimente sincere de prietenie, Domnului Profesor, cu dragoste…

NOTĂ: Mulțumim domnului prof. Daniel Dejanu pentru informare și poze.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Col. ( rtg.) Laurențiu DOMNIȘORU

cv1 cv2 cv3 cv4 cv5 cv6 cv7 cv8 cv9 cv11 cv12 cv13

Previous Article
Next Article