Filiala Județeană ARAD „Ziridava”

ARĂDENII ÎȘI CINSTESC EROII
Duminică, 4 noiembrie 2018, în comuna Hălmăgel din județul Arad a fost mare sărbătoare, ocazionată de dezvelirea Monumentului eroilor din războaiele de reîntregire și al făuritorilor Marii Uniri, ridicat la inițiativa și cu strădania preotului paroh Ciprian Briciu, cu sprijinul autorităților locale, al cetățenilor comunei și al altor persoane juridice sau fizice din localități mai apropiate sau mai depărtate, care simt românește și cinstesc eroii neamului.
La orele dimineții, în impozanta Biserică Ortodoxă cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din satul reședință de comună, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Î.P.S. Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de 15 preoți militari și civili, dintre care amintim doar pe consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului protos Iustin Popovici, pe protopopul de Sebiș Alexandru Botea și pe preoții militari col.(r) Ioan Birău și mr. Adrian David.
Apoi ceremonia s-a mutat în spațiul din fața bisericii, unde mulțimea de localnici și oaspeți de seamă era adunată în fața monumentului acoperit cu drapel tricolor.
ÎPS Ioan și subprefectul de Arad Damian Vasilică au dezvelit monumentul, care s-a arătat oamenilor în toată splendoarea lui: o lucrare minunată din marmură și granit, constând dintr-o cruce cu boltă și două plăci pe care sunt săpate pentru eternitate numele făuritorilor Marii Uniri de la 1918, numele eroilor comunei Hălmăgel căzuți în cele două războaie mondiale și numele veteranilor din comună. Ansamblul arhitectural este completat de harta României Mari și de doi vulturi ce simbolizează forța și aspirația spre înălțimi.
Slujba de pomenire a eroilor și sfințirea monumentului au fost săvârșite de Î.P.S. Ioan, mitropolitul Banatului, după care au fost ținute o serie de alocuțiuni ocazionate de acest fericit moment, cu referire la istoria locală (prof. Voichița Pașcu), dârzenia și patriotismul moților din zona Brad-Hălmăgel (gl.bg.r Vasile Bârea), rolul armatei în făurirea, apărarea și consolidarea Marii Uniri (gl.mr.r Vasile-Ionel Heredea), meritele preotului Ciprian Briciu și al localnicilor în cinstirea eroilor locali prin acest monument (ing. Ioan Purlea), exemplul de românism și patriotism dat nouă de corifeii Marii Uniri (Vasile Lazăr), omagierea eroilor căzuți în lupte, dar și a celor care nu i-au uitat (Nicolae Iuga), credința ca factor dinamizator al acțiunilor sociale (primar Mihaela Banci), cinstirea prin fapte patriotice a jertfei eroilor (subprefect Damian Vasilică), mulțumiri tuturor celor care și-au dat silința și ajutorul pentru edificarea monumentului (preot Ciprian Briciu).
Ultimul cuvânt l-a avut ÎPS Ioan, care a spus „Eroii nu trebuie uitați niciodată, pentru că ei s-au jertfit pentru patrie și pentru credința străbună. E datoria noastră și a urmașilor noștri să ne cinstim eroii – atât pe cei știuți, ale căror nume sunt menționate în cărți, pe cruci sau monumente – și cu atât mai mult pe cei neștiuți, care sunt mult mai numeroși și la fel de importanți ca și cei pe care memoria colectivă îi identifică. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroi, iar celor trăitori azi și viitori să le ajute în toate, spre binele poporului român și spre propășirea neamului”.
Cu această ocazie, au fost înmânate diplome și distincții instituțiilor și persoanelor cu merite deosebite în sprijinul comunei Hălmăgel și în cinstirea eroilor.

A urmat depunerea de coroane de flori la monument din partea Camerei Deputaților – reprezentată de deputații de Arad Florin Tripa, Adrian Todor și Eusebiu Pistru, din partea Instituției Prefectului județului Arad și a instituțiilor Ministerului de Interne – reprezentate de subprefectul Damian Vasilică și cms.șef Ioan Tamaș, din partea Mitropoliei Banatului – mitropolit Î.P.S Ioan Selejan, din partea Filialelor Județene ale A.N.C.M.R.R., A.N.V.R. și A.N. „Cultul Eroilor Regina Maria” -reprezentate de președinții gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea, col.(r) Sandu Crișan și col.(r) Constantin Bursa, din partea garnizoanei Arad – reprezentată de lt.col. Ciprian Filimon și mr. Albin Oprea, din partea Asociației Culturale „Avram Iancu-Zona Brad” – reprezentată de primarul municipiului Brad Florin Cazacu, gl.bg.(r) Vasile Bârea și Nicolae Iuga, din partea primăriei Hălmăgel – primar Mihaela Banci, viceprimar Marcel Groza, din partea Școlii Generale Hălmăgel – director Anamaria Ilisia și viceprimar Marcel Groza, precum și din partea urmașilor eroilor localnici.
În timp ce oficialii semnau în Cartea de Onoare a monumentului, elevii școlii din Hălmăgel au susținur un frumos program de cântece patriotice, îndrumați de profesorii Anamaria Ilisia și Mugurel Dușa.
Sărbătoarea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare formată din militari ai Batalionului 191 Infanterie „Col Radu Golescu” din Arad, în aplauzele întregii asistențe.
Localnicii i-au invitat apoi pe oaspeți la o masă festivă, unde s-au depănat multe amintiri despre istoria și eroismul moților, despre dragostea lor ardentă pentru neam și țară și depre modul în care urmașii de astăzi trebuie să urmeze și să continue exemplul înaintașilor.
GLORIE ȘI SLAVĂ ETERNĂ EROILOR FĂURITORI AI PATRIEI ROMÂNE!

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article