Filiala Județeană Arad „ZIRIDAVA”

CINSTIRE SENIORILOR DIN FILIALA ARAD

Filiala „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. şi-a însuşit cu bucurie frumoasa şi apreciata iniţiativă a conducerii centrale a A.N.M.C.R.R „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, şi anume cinstirea membrilor care împlinesc frumoasa vârstă de 80 de ani şi mai mult.

La Arad, în cadru festiv, munca lor în activitate, ca ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ai armatei române, precum şi cea din asociaţie, după trecerea în rezervă, este descrisă într-un  laudatio, apoi li se dă cuvântul pentru a-şi împărtăşi sentimentele ce-i animă la vârsta senectuţii. În final, sunt gratulaţi de conducerea Filialei şi de colegi, li se înmânează Diploma de Onoare şi cadouri semnificative, iar întreaga asistenţă le cântă La mulţi ani!

Aceşti seniori ai noştri, care sunt bătrâni doar fizic, dar cu sentimetele patriotice şi cu conştiinţa încă tinere, merită pe deplin atenţia camarazilor lor. Aşa că, odată cu a patra sărbătorire a vârstei de 20 de ani, le acordăm şi noi o mică atenţie, prin care ne exprimăm respectul şi consideraţia faţă de tot ce au făcut şi fac pentru armata română şi pentru patria lor” declară gl.mr. (rez.) Heredea.

În decursul anului 2016 vor avea loc astfel de ceremonii pentru 31 de membri ai filialei şi încă 7 în subfilialele Lipova şi Ineu.

Mr. (rez.) Dorin Ocneriu

Cinstire seniorilor

Previous Article
Next Article