Filiala Judeţeană Arad „ZIRIDAVA”

„ARADUL – ÎNTÂIUL ORAŞ AL UNIRII”  – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – SĂRBĂTORITĂ LA ARAD

Filiala Judeţeană Arad „ZIRIDAVA” a A.N.C.M.R.R, împreună cu filialele locale ale ANVR şi ANCE-Regina Maria şi cu factorii responsabili din administraţia locală şi din instituţiile publice  au sărbătorit ziua de 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – printr-o amplă paletă de activităţi menite să scoată în evidenţă rolul major al Aradului, al Gărzilor Naţionale şi al Armatei Române în pregătirea, realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi făurirea Statului Naţional Unitar Român.

Desfăşurate sub genericul ARADUL – ÎNTÂIUL ORAŞ AL UNIRII manifestările au cuprins slujbe de pomenire şi depuneri de coroane la monumentele închinate eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale şi la mormintele marilor corifei arădeni ai Unirii – VASILE GOLDIŞ, ŞTEFAN CICIO-POP  ŞI  IOAN  SUCIU – simpozioane şi mese rotunde cu tematică istorică, spectacole artistice, expoziţii de fotografii de epocă şi lansări de carte memorialistică, încheindu-se în seara zilei de 1 Decembrie la Primăria municipiului Arad printr-o întâlnire festivă dedicată veteranilor, văduvelor, orfanilor şi invalizilor de război, în cadrul căreia primarul Gheorghe Falcă a înmânat veteranilor diplome şi medalii comemorative.

Ca în fiecare an, membrii filialei noastre şi-au adus prinosul de recunoştinţă acelora care, în urmă cu 97 de ani, au făurit România Mare, între care strălucesc cu litere de aur în istoria patriei şi în amintirea contemporanilor, numele marilor bărbaţi ai Aradului şi ai ţării. Ne închinăm cu pioşenie şi cu deosebită consideraţie în faţa eroilor naţiunii române. Suntem şi vom fi mereu alături de urmaşii acestora şi de veteranii de război, cărora le acordăm respect şi sprijin neţărmurit” a declarat preşedintele Filialei Judeţene „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(rez.) Heredea Vasile Ionel.

Cu ocazia Anului Veteranilor de Război-2015, adresez pe această cale tuturor membrilor ANVR urări de sănătate, putere şi viaţă lungă. Fie ca exemplul nostru de abnegaţie şi devotament faţă de poporul român şi de ţara noastră România, să aibă ecou în toate sufletele şi minţile celor care simt şi gândesc româneşte, iar faptele lor de-acum şi cele viitoare să fie în spiritul unităţii de neam şi al propăşirii naţiunii române, pentru care s-au jertfit eroii” a adăugat preşedintele Filialei Judeţene „Zarandul” Arad a A.N.V.R., col. (rtg.) Gliga Lazăr Ioan.

Mr. (rez.) Dorin Ocneriu

Cinstirea eroilor Marii Uniri Cuvantul presedintelui Filialei Arad a ANCMRR Onoare veteranilor Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei

Previous Article
Next Article