Filiala Județeană Arad „Ziridava”

Ministerul Apărării Naţionale, Filiala Arad a A.N.C.M.R.R şi autorităţile locale colaborează strâns pentru păstrarea tradiţiile militare arădene şi cinstirea eroilor neamului

   O delegaţie militară formată din col. Daniel Banu-şef Secţie Cultură-Sport în cadrul Statului Major al Forţelor Terestre, lt. col. Mircea Mişceac-ofiţer în cadrul Secţiei Tradiţii Militare şi Cultură din Statul Major General şi lt.col. Meri Zidu-şef Secţie Patrimoniu la Muzeul Militar Naţional, au vizitat de curând UM 01221 Lipova şi  monumentele comemorative din oraş şi din celelalte localităţi din zona luptelor din septembrie 1944 purtate de eroicul “Detaşament Păuliş”.

Scopul vizitei cadrelor militare specializate în tradiţii şi cultură – care s-au întâlnit cu comandantul UM 01221 Lipova, cu primarii din oraşul Lipova şi din comuna Păuliş, cu reprezentanţii locali ai A.N.C.M.R.R. şi ai A.N. “Cultul Eroilor-Regina Maria” – a fost găsirea unei soluţii în ce priveşte soarta patrimoniului cultural existent aici, în contextul mutării Batalionului 185 Sprijin Logistic “Mureş” – UM 01221, din garnizoana Lipova în garnizoana Timişoara.

Această unitate militară, cazată în localul din Radna-Lipova, este continuatoarea tradiţiilor Şcolii de Subofiţeri Rezervă Infanterie Radna care, împreună cu Batalionul 1 din Regimentul 96 Infanterie şi cu Divizionul 61 Artilerie Grea, au format eroicul „Detaşament Păuliş” şi, în perioada 14-20 septembrie 1944, sub deviza nemuritoare Nici pe aici nu se trece!” a stăvilit iureşul horthyst care forţa defileul Mureşului în zona Păuliş.

„Pentru armată, aceste vestigii sunt sacre şi soarta lor prezintă mare interes. Nu putem accepta ca ele să zacă în vreun depozit, să se degradeze sau să nu poată fi vizitate de public. Am găsit înţelegere şi deschidere la primarii din Lipova şi din Păuliş, care se declară gata să preia în gestiune tot ce aminteşte de eroii Detaşamentului Păuliş, să ofere spaţii propice expunerii şi păstrării lor aşa cum se cuvine. De asemenea, rezerviştii militari şi membrii ANCE-RM şi-au arătat toată disponibilitatea de a colabora cu administraţia locală cu privire la cinstirea aşa cum se cuvine a eroilor” declară col. Daniel Banu.

„Cât timp localul unde am funcţionat până acum nu va primi altă destinaţie, noi vom asigura paza spaţiilor, inclusiv a Sălii Tradiţiilor, a monumentului şi a troiţelor comemorative din incinta cazărmii. De asemenea, vom da tot concursul pentru a cinsti memoria celor care şi-au jertifit sângele şi viaţa în confruntarea cu duşmanul, la întâlnirile tradiţionale din luna septembrie a fiecărui an” aflăm de la comandantul Batalionului 185 Sprijin Logistic “Mureş”, mr. Eliodor Găman.

„Este o mândrie, dar şi o datorie de onoare pentru militarii arădeni – activi, rezervişti sau veterani – dar şi pentru toţi locuitorii din judeţ, să-şi conserve cu grijă valorile trecutului şi să păstreze neîntinată memoria celor care au căzut cu arma în mână pentru apărarea pământului strămoşesc. La Lipova avem o subfilială demnă de toată lauda, care colaborează foarte bine cu armata activă, cu veteranii de război, cu A.N. Cultul Eroilor-Regina Maria şi cu autorităţile locale, pentru ca eroii să fie veşnic printre noi şi amintirea lor să nu se piardă. Este, de altfel, unul din principalele obiective ale înfiinţării şi activităţii asociaţiei rezerviştilor militari” ne spune preşedintele Filialei Judeţene “Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr. (rez.) Heredea Vasile Ionel.

„Eroii Detaşamentului Păuliş sunt fii de suflet ai comunei noastre şi de mai bine de 70 de ani le cinstim memoria şi jertfa binecuvântată. Ne oferim cu drag să găzduim în comuna noastră orice vestigii care amintesc de lupta lor eroică. Avem spaţiile necesare, suntem aşezaţi pe un traseu cu mare potenţial turistic şi un muzeu al Detaşamentului Păuliş ar face să crească afluxul de turişti în comuna noastră” sunt cuvintele primarului comunei Păuliş, prof. Petru Nicoară.

„Locul eroilor Detaşamentului Păuliş este la Radna. Aici sunt îngropate osemintele lor, aici vin veteranii an de an să-şi comemoreze camarazii căzuţi, aici vrem să fie pentru totdeauna lăcaşul sfânt al amintirii lor. Dacă vom prelua vreodată cazarma şi orice destinaţie civilă i-am da, vom păstra cu pioşenie şi respect tot ce aminteşte de luptele din septembrie 1944 şi de eroii neamului românesc” redăm declaraţia primarului oraşului Lipova, ing. Mircea Jichici.

Mr. (rez.) Dorin Ocneriu

Amintirile veteranilor Delegatia Filialei aradene a ANCMRR la Monumentul de la    Paulis-sept 2015 Monumentul Eroilor din cazarma Radna Specialistii in cultura si traditii militare

Previous Article
Next Article