Filiala Județeană ALBA

Joi 22 aprilie 2021  a avul loc la Colegiul Militar National ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, adunarea generală  anuală a Filialei Județene Alba Iulia a ANCMRR. Președintele filialei, col.(rtr) Panduru Nicolae, a deschis adunarea generală prezentând invitații, anunțând ordinea de zi și rugând asistența să păstreze un moment de reculegere pentru camarazii care au trecut la cele vesnice. A fost intonat Imnul de Stat dar si marșul rezervistului. La adunare au participat 40 de membri. Au participat un număr mai restrâns de persoane din cauza pandemiei COVID-19, respectându-se prevederile legale stabilite de CJSU.

Au participat ca invitați: comandantul garnizoanei, domnul col. Domșa Marcel, comandantul CMJ Alba, lt.col. Cornel Oltean, șeful Filialei Alba  a Asociatiei Nationala Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, col(r)  Lupu Nicolae, șeful filialei Alba a AMVVD, lt.col Albu Daniel, șeful filialei Alba ANVR, col(rtr) Papes Eugen, directorul Complexului cultural și asistență socială Alba Iulia, lt.col. (r) Iancu Daniel, șeful cercului militar, Petruța Pop, șeful filialei Alba SRI gl.bg(rtr) Cristea Victor, preotul garnizoanei Bratu Constantin iar reprezentantul presei a fost sg.(r) Ghergu Robert. Presedintele  filialei a prezentat Raportul de activitate al comitetului și biroului permanent din perioada dec. 2020 – aprilie 2021.  Au fost prezentate următoarele materiale: Rezultatul bilanțului financiar-contabil pentru anul financiar incheiat la 31.12.2020, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, raportul comisiei de cenzori și planul de măsuri pentru perioada aprilie 2021 – dec.2021. A urmat partea de alegere a noului comitet de conducere dar si biroul permanent. Președntele de filială, domnul col.(rtr) Panduru Nicolae, care  a fost ales în adunarea generală extraordinară din luna decembrie 2020, a fost confirmat de adunare. Au fost aduse modificări si completări  la statutul Filialei. A fost adoptată Hotărârea Adunării Generale.

Ca semn de recunoștință și aprecuiere pantru activitatea depusă, presedintelui de onoare, gl.bg.(rtr) Belci Ioan i-a fost înmânată o diploma de excelență. Tuturor participanților la acestă adunarae li s-a înmânat câte o diplomă aniversară (filiala a împlinit anul acesta 30 de ani de la înființare).

B.P.C.

Previous Article
Next Article